ສະຫຼຸບການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ວັນທີ 20 ທັນວາ 2016

0
1517

ດັດຊະນີຮຸ້ນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຍັງຄົງບໍ່ມີການເໜັງຕີງຢູ່ທີ່ 1,029.74 ຈຸດ ເປັນມື້ທີ 2 ເຖິງແມ່ນວ່າ BCEL ຈະປັບຕົວເພີ່ມຂຶ້ນເລັກໜ້ອຍທີ່ 50 ກີບມາຢູ່ທີ່ 5,100 ກີບ ໃນຮອບເປີດຕະຫຼາດກໍ່ຕາມ, ແຕ່ກໍຍັງມາປິດຕົວທີ່ລາຄາເດີມ ທີ່ລາຄາ 5,050 ກີບ.

ສຳລັບ ຮຸ້ນ EDL-Gen, LWPC, PTL ແລະ SVN ບໍ່ມີການເໜັງຕີງ, ປະລິມານການຊື້-ຂາຍໃນມື້ນີ້ມີພຽງ 4,200 ຮຸ້ນ, ເປັນມູນຄ່າປະມານ 21 ລ້ານກີບ
ຕິດຕາມຂ່າວເສດຖະກິດລາວ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FBPictpost ຮູບພາບລາວໂພສຕ໌