ວິທີປ້ອງກັນການແທ້ງລູກ

ໃນຄໍລຳ ແມ່ ແລະ ລູກ ມື້ນີ້ ແອັດມິນຈະມານຳສະເໜີເຖິງວິທີປ້ອງກັນການແທ້ງລູກ ສຳລັບຄົນທີ່ມັກພົບບັນຫາແທ້ງລູກງ່າຍຄວນຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງໃຫ້ດີ ເຊິ່ງການປ້ອງກັນພາວະແທ້ງຈະແບ່ງອອກເປັນສອງໝວດຄື:

 1. ສາເຫດທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້
  • ຮັກສາ ແລະ ຄວບຄຸມໂລກປະຈຳຕົວທີ່ເປັນຢູ່ແລ່ວໃຫ້ຫາຍດີກ່ອນເອົາລູກ
  • ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນໂພ່ງມົດລູກ ຄວນແກ້ໄຂ ຫຼື ຜ່າຕັດກ່ອນຖືພາ
  • ນອນພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ຮວມເຖິງຫຼີກລ່ຽງຄວາມຄຽດ
  • ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ ທຸກໆມື້ ລວມເຖິງການງົດສູດຢາ ແລະ ການດື່ມແອລກໍຮໍທຸກຊະນິດ
  • ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ຢາຕ່າງໆ (ຮວມເຖິງຢາຮັກສາສິວ) ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ ຫຼື ສຳພັດສານເຄມີ
  • ບໍ່ຍົກຂອງໜັກໃນໄລຍະຕອນຖືພາອ່ອນໆ
  • ລະວັງເລື່ອງການເກີດອຸບັດຕິເຫດຕ່າງໆ
  • ກວດສຸຂະພາບກ່ອນຖືພາ ແລະ ຝາກທ້ອງທັນທີ່ເມື່ອຮູ້ວ່າຕົນເອງຖືພາ
 2. ສາເຫດທີ່ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້
  • ເກີດຈາກໂຄຣໂມໂຊມຂອງເດັກນ້ອຍຜິດປົກກະຕິ
  • ລະບົບສືບພັນຂອງແມ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິເຊັ່ນ: ຜະໜັງມົດລູກບາງ, ມົດລູກບໍ່ແຂງແຮງ ເປັນຕົ້ນ
  • ການເກີດໂຣກປະຈຳຕົວຂອງທ່ານເອງ

ທີ່ມາຈາກ: https://medthai.com/
ຕິດຕາມນານາສາລະ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!