ປີນີ້ມີນັກໂທດເກືອບ 1.500 ຄົນ ໄດ້ຮັບການອະໄພຍະໂທດ ແລະ ຜ່ອນໂທດ ໃນໂອກາດວັນຊາດ

ພາບປະກອບ

ປີ 2016 ລັດຖະບານ ໄດ້ພິຈາລະນາໃຫ້ນັກໂທດຈໍານວນທັງໝົດ 1.450 ຄົນ ຍິງ 310 ຄົນ ໃນຈຳນວນນີ້ ມີນັກໂທດຄົນຕ່າງປະເທດ 31 ຄົນ ຍິງ 4 ຄົນ ໄດ້ຮັບການອະໄພຍະໂທດ ແລະ ຜ່ອນໂທດ ຕາມລັດຖະດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເລກທີ 302 ລົງວັນທີ 29 ພະຈິກ 2016 ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດ ແກ່ນັກໂທດທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຊາດທີ 02 ທັນວາ ຄົບຮອບ 41 ປີ.

ສະເພາະນັກໂທດທີ່ໄດ້ຮັບການຫຼຸດຜ່ອນໂທດ ມີທັງໝົດ 1.123 ຄົນ ຍິງ 241 ຄົນ, ຕ່າງປະເທດ 25 ຄົນ ຍິງ 4 ຄົນ (ເປັນຄົນໄທ 9 ຄົນ ຍິງ 2 ຄົນ, ຄົນຫວຽດນາມ 6 ຄົນ, ຄົນຈີນ 9 ຄົນ ຍິງ 2, ຄົນ ຄົນເກົາຫຼີ 1 ຄົນ), ນັກໂທດຕະຫຼອດຊີວິດ 35 ຄົນ ຍິງ 4 ຄົນ. ໃນຈໍານວນດັ່ງກ່າວເປັນນັກໂທດຄະດີຢາເສບຕິດ 986 ຄົນ ຍິງ 227 ຄົນ ຄົນຕ່າງປະເທດ 11 ຄົນ ຍິງ 1 ຄົນ (ຄົນໄທ 6 ຄົນ ຍິງ 1 ຄົນ, ຄົນຫວຽດນາມ 5 ຄົນ) ນັກໂທດຕະຫຼອດຊີວິດ 32 ຄົນ ຍິງ 4 ຄົນ,  ນັກໂທດຄະດີທົ່ວໄປມີ 132 ຄົນ ຍິງ 14 ຄົນ ຕ່າງປະເທດ 14 ຄົນ ຍິງ 3 ຄົນ (ຄົນໄທ 3 ຄົນ ຍິງ 1 ຄົນ ຄົນຫວຽດນາມ 1 ຄົນ ຄົນຈີນ 9 ຄົນ ຍິງ 2 ຄົນ ຄົນເກົາຫຼີ 1 ຄົນ) ນັກໂທດຕະຫຼອດຊີວິດມີ 3 ຄົນ, ນັກໂທດຄະດີຕາມມາດຕາ 56 57 58 59 60 61 62 66 67 68 69 72 80 ຂອງກົດໝາຍອາຍາມີ 5 ຄົນ ອະໄພຍະໂທດຫຼຸດຜ່ອນໂທດຈາກໂທດຕະຫຼອດຊີວິດ ມາເປັນໂທດທີ່ມີກໍານົດ 20 ປີ ມີຈໍານວນ 35 ຄົນ ຍິງ 4 ຄົນ, ໃນຈໍານວນດັ່ງກ່າວ ມີນັກໂທດຄະດີຢາເສບຕິດຈໍານວນ 32 ຄົນ ຍິງ 4 ຄົນ ນັກໂທດຄະດີທົ່ວໄປມີຈໍານວນ 3 ຄົນ.

ສ່ວນນັກໂທດທີ່ໄດ້ຮັບການອະໄພຍະໂທດປ່ອຍໂຕ ມີຈໍານວນທັງໝົດ 327 ຄົນ ຍິງ 69 ຄົນ, ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ 6 ຄົນ (ຈີນ 1 ຄົນ, ຫວຽດນາມ 2 ຄົນ, ໄທ 3 ຄົນ) ໃນນີ້ມີນັກໂທດຄະດີຢາເສບຕິດຈໍານວນ 292 ຄົນ ຍິງ 69 ຄົນ, ຕ່າງປະເທດ 4 ຄົນ (ຫວຽດນາມ 1 ຄົນ, ໄທ 3 ຄົນ) ນັກໂທດຄະດີທົ່ວໄປມີ 35 ຄົນ, ຕ່າງປະເທດ 2 ຄົນ (ຈີນ 1 ຄົນ, ຫວຽດນາມ 1 ຄົນ).

 

ແຫລ່ງຂ່າວ:

ວຈທດ

 
ຕິດຕາມເຮົາທາງFacebook ກົດຖືກໃຈເລີຍ!