30 ປະໂຫຍດ ແລະສັບພະຄຸນຂອງໃບຂີ້ເຫຼັກ

 

 1. ໃບ ແລະດອກຂີ້ເຫຼັກ ຊ່ວຍບໍາລຸງສາຍຕາ
 2. ໃບຂີ້ເຫຼັກມີແຄວຊຽມ ຊ່ວຍບໍາລຸງກະດູກ ແລະແຂ້ວໃຫ້ແຂງແຮງ
 3. ດອກຂີ້ເຫຼັກອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນຊີທີ່ເຮັດໃຫ້ຜິວພັນຂາວໃສ
 4. ສັບພະຄຸນໃບ ແລະດອກ ຊ່ວຍຕ້ານໄຂ້ຫວັດ
 5. ໃບຂີ້ເຫຼັກຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ
 6. ມີສັບພະຄຸນເປັນຢາບໍາລຸງທາດ
 7. ມີປະໂຫຍດຊ່ວຍໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ
 8. ໃບຂີ້ເຫຼັກເປັນຜັກທາດເຢັນ ຊ່ວຍດັບຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍ
 9. ໃບຂີ້ເຫຼັກມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມດັນໂລຫິດສູງ
 10. ໃບ ແລະດອກ ຊ່ວຍຕ້ານພະຍາດເບົາຫວານ
 11. ໃບຂີ້ເຫຼັກມີທາດເຫຼັກຊ່ວຍບໍາລຸງເລືອດ
 12. ປະໂຫຍດຊ່ວຍຢັບຢັ້ງເຊວມະເຮັງ
 13. ຊ່ວຍປ້ອງກັນການອັກເສບຂອງປອດ ແລະລໍາໄສ້ໄດ້
 14. ໃບຂີ້ເຫຼັກຊ່ວຍແກ້ອາການເຈັບທ້ອງຈາກພະຍາດກະເພາະ
 15. ຊ່ວຍປ້ອງກັນການອັກເສບຈາກບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ
 16. ສັບພະຄຸນຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫຼັບສະບາຍ
 17. ເປັນຢາກ່ອມປະສາດອ່ອນໆ
 18. ຊ່ວຍໃຫ້ສະໝອງຜ່ອນຄາຍ, ຊ່ວຍບໍາລຸງປະສາດ ແລະບໍາລຸງສະໝອງ
 19. ຊ່ວຍໃຫ້ປະຈໍາເດືອນມາຢ່າງປົກກະຕິ
 20. ຊ່ວຍຂັບພິດໃນເລືອດ ແລະຊ່ວຍຫ້າມເລືອດ
 21. ຊ່ວຍຕ້ານຫວັດ ແລະແກ້ຮ້ອນ
 22. ໃບຂີ້ເຫຼັກຊ່ວຍແກ້ຖອກທ້ອງ ແລະຖ່າຍເປັນເລືອດ
 23. ປະໂຫຍດເປັນຢາລະບາຍອ່ອນໆ
 24. ມີສັບພະຄຸນໃນການບໍາລຸງນໍ້າບີ
 25. ໃບຂີ້ເຫຼັກຊ່ວຍປິ່ນປົວບາດແຜສົດ ແລະພະຍາດໜອງໃນ
 26. ໃບ ແລະດອກມີປະໂຫຍດຊ່ວຍຂັບພິດ
 27. ຕ້ານອາການຊາໄດ້ ເນື່ອງຈາກມີວິຕາມິນຊີສູງ
 28. ສັບພະຄຸນແກ້ອັກເສບ
 29. ຮາກກົກຂີ້ເຫຼັກມີສັບພະຄຸນທາງຢານໍາໄປໃຊ້ບໍາລຸງເສັ້ມຜົມ ແລະສັງແຄ
 30. ເປືອກຂອງຕົ້ນຂີ້ເຫຼັກຊ່ວຍປິ່ນປົວພະຍາດລິດສີດວງທະວານ