ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະກາດຈໍາໜ່າຍຫລຽນທີ່ລະນຶກ ພະທາດຫລວງວຽງຈັນຄົບຮອບ 450 ປີ

ແຫລ່ງຂ່າວຫຼ້າສຸດ: ໄດ້ແຈ້ງການເລກທີ 843 ລົງວັນທີ 9 ເດືອນພະຈິກ 2016 ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ແຈ້ງວ່າ ທາງທະນາຄານຈະໄດ້ອອກຈໍາໜ່າຍຫຼຽນທີ່ລະນຶກວັນສ້າງຕັ້ງພະທາດຫຼວງວຽງຈັນຄົບຮອບ 450ປີ ເຊິ່ງຫຼຽນດັ່ງກ່າວຈະເຮັດດ້ວຍເງິນແທ້ 925, ມີມູນຄ່າ 60,000 ກີບ, ມີຂະຫນາດ 39ມິນລີແມັດ ແລະ ມີນໍ້າໜັກ 1 ອອນ. ລັກສະນະຂອງລຽນແມ່ນຈະເປັນດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:

ຫຼຽນທີ່ລະນຶກດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເປັນເລີ່ມອອກຈໍາໜ່າຍນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 11 ພິຈິກ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ. ສໍາລັບທ່ານທີ່ສົນໃຈຢາກໄດ້ຫຼຽນທີ່ລະນຶກນີ້ມາເປັນຂອງສະສົມ ຫຼື ຂອງທີ່ລະນຶກກໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ທີ່ກົມເງິນຕາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເລີ່ຍ ຕາມສາຂາທີ່ທ່ານຢູ່ໃກ້ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

-ສາຂາສໍານັກງານໃຫຍ່ 021 213 119
-ສາຂາອຸດົມໄຊ 081 211 492
-ສາຂາຫຼວງພະບາງ 071 260 712
-ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ 041 252473

ytt

ຕິດຕາມຂ່າວເສດຖະກິດລາວ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!