ສະຫຼຸບການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ວັນທີ 15 ພະຈິກ 2016

0
1593

ໃນວັນອັງຄານ ດັດຊະນີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຫຼຸດລົງ 1.64 ເປີເຊັນ ຫຼື 16.36 ຈຸດ, ຫຼຸດລົງໂດຍການສູນເສຍ ຂອງຮຸ້ນພະລັງງານ. ຮຸ້ນ EDL-Gen ມີປະລິມານການຊື້-ຂາຍຈຳນວນຫຼາຍ ຈາກການລົງທຶນຕ່າງປະເທດເຊິ່ງມີຫຼາຍກວ່າ 190,000 ຮຸ້ນ ໃນເຄິ່ງເຊົ້າ; ລາຄາເປີດແມ່ນ 4,850 ກີບ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍປິດລົງໃນລາຄາ 4,800 ກີບ ໂດຍມີ 192,700 ຮຸນທີ່ຈັບຄູ່ກັນ. ຮຸ້ນ BCEL ຍັງຄົງຢູ່ທີ່ລາຄາ 5,200 ກີບ, ມີພຽງແຕ່ 1,000 ຮຸ້ນທີີ່ມີການຊື້-ຂາຍ, ໃນຂະນະທີ່ຮຸ້ນ LWPC ມີການຊື້-ຂາຍຫຼັງຈາກ 22 ວັນ ທີ່ບໍ່ມີການຈັບຄູ່ເຊິ່ງມີ 2,000 ຮຸ້ນທີ່ມີການປ່ຽນມື, ມີມູນຄ່າ 12,200,000 ກີບ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ຮຸ້ນ PTL ແລະຮຸ້ນ SVN ບໍ່ມີການຊື້-ຂາຍ ແລະປິດໃນລາຄາທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງ, ປະລິມານການຊື້-ຂາຍຂອງຕະຫຼາດແມ່ນ 195,700 ຮຸ້ນ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າເຖິງ 942,760,000 ກີບ ຂອງມູນຄ່າ ການຊື້-ຂາຍປະຈຳວັນ
ຕິດຕາມຂ່າວເສດຖະກິດລາວ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FBPictpost ຮູບພາບລາວໂພສຕ໌