ສິ່ງສຳຄັນກ່ອນແຕ່ງງານທີ່ຄູ່ບ່າວ-ສາວຕ້ອງຮູ້ໄວ້ກ່ອນ

ໃນຄໍລຳ ຊິວິດ ກັບ ຄວາມຮັກ ວັນນີ້ເຮົາຍັງຈະມາສົນທະນາກ່ຽວກັບການແຕ່ງດອງ ເພາະໃນໄລຍະນີ້ກໍ່ເປັນໄລຍະທີ່ຫຼາຍຄູ່ເຂົ້າສູ່ປະຕູວິວາ ແລະ ກໍ່ມີຫຼາຍຄູ່ທີ່ກຽມຕົວຈະເຂົ້າປະຕູວິວາ ແລະ ກໍ່ມີອີກຫຼາຍຄູ່ທີ່ມີການວາງແຜນອານາຄົດຮ່ວມກັນເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ປະຕູວິວາ ສະນັ້ນ ມື້ນີ້ແອັດມິນຈະມານຳສະເໜີ ສິ່ງສຳຄັນກ່ອນແຕ່ງງານທີ່ຄູ່ບ່າວ-ສາວຕ້ອງຮູ້ໄວ້ກ່ອນ ເຊິ່ງມັນຈະມີເລື່ອງໃດແນ່ນັ້ນ ເຮົາມາອ່ານເບິ່ງນຳກັນເລີຍ

  1. ພິທີການຮຽກຮ້ອງທາງກົດໝາຍ

ການແຕ່ງງານອາດເປັນເລື່ອງຂອງຄົນສອງຄົນ ແຕ່ໃນຄວາມຈິງແລ້ວ ຄົງຕ້ອງຜ່ານການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ໃຫຍ່ທັງສອງຝ່າຍຮ່ວມນຳ ສະນັ້ນກ່ອນແຕ່ງງານຈິ່ງມີການໝັ້ນໝາຍ ຕົກລົງກັນເລື່ອງສິນສອດ, ກຳນົດວັນເວລາຈັດງານ ແລະ ອາດລວມເຖິງການຈັດແບ່ງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທັງສອງຝ່າຍຢ່າງລະອຽດ

2. ທະບຽນສົມຣົດ ມີ ຫຼື ບໍ່ມີດີ

ພິທີແຕ່ງງານນັ້ນເປັນການສະແດງທາງພຶດຕິໄນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການຮັບຮອງທາງກົດໝາຍ ຖ້າຕ້ອງການຮັບຮອງສະຖານະພາບຄວາມເປັນຜົວເມຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ ກໍ່ຕ້ອງມີການຈົດທະບຽນສົມຣົດ ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີການຈົດທະບຽນສົມຣົດກົດໝາຍກໍ່ບໍ່ຮັບຮອງສະຖານະໃຫ້ ສະນັ້ນກ່ອນແຕ່ງງານ ຫຼື ຫຼັງແຕ່ງງານແລ້ວທ່ານຕ້ອງຄິດເລື່ອງນີ້ຢ່າງຮອບຄອບ ເພາະອາດມີຜົນທາງກົດໝາຍໃນອານາຄົດໄດ້

3. ທີ່ຢູ່ອາໃສ

ກ່ອນແຕ່ງງານ ພວກທ່ານຕ້ອງລົມກັນກ່ອນວ່າຫຼັງແຕ່ງງານແລ້ວຈະຢູ່ໃສດີ ຈະຢູ່ກັບຄອບຄົວຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ ຫຼື ແຍກຕົວອອກໄປຢູ່ຕ່າງຫາກ ຫຼື ສ້າງເຮືອນຫໍແລ້ວຈິ່ງຄ່ອຍແຕ່ງງານກັນ

4. ນາມສະກຸນ

ທັງສອງຕ້ອງລົມກັນໃນເລື່ອງນີ້ ເມື່ອແຕ່ງງານກັນແລ້ວ ຈະໃສ່ນາມສະກຸນດຽວກັນ ຫຼື ໃສ່ນາມສະກຸນເກົ່າຂອງຕົນເອງໄວ້

5. ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍໃນເຮືອນ

ກ່ຽວກັບເລື່ອງເງິນທອງເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ແລະ ສຳຄັນ ຕ້ອງຕົກລົງກັນຢ່າງລະອຽດວ່າ ໃຜຈະເປັນຄົນຫຼັກໃນການບໍລິຫານເງິນທີ່ທັງສອງຫາມາໄດ້

6. ການຊ່ວຍເຫຼືອພີ່ນ້ອງ

ນີ້ກໍ່ແມ່ນອີກເລື່ອງໃຫຍ່ທີ່ສຳຄັນ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ລົມກັນໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຍາດຕິພີ່ນ້ອງທີ່ມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ່ວ່າ ຈະເປັນເລື່ອງເງິນ, ເລື່ອງທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ອື່ນໆ ເມື່ອພວກທ່ານແຕ່ງງານກັນແລ້ວ ຫາກມີພີ່ນ້ອງມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອພວກທ່ານຈະຈັດການເລື່ອງນີ້ແບບແນວໃດ ລົມກັນໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ອນ ເພື່ອຈະບໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາຕາມມາພາຍຫຼັງ

7. ໜີ້ສິນຄ້າງຈ່າຍ ຫຼື ລາຍຮັບຄ້າງຮັບ

ຈັ່ງໃດກໍ່ໝັ້ນໃຈແລ້ວວ່າຈະໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນ ກ່ອນຈະແຕ່ງງານທັງສອງກໍ່ຄວນເປີດເຜີຍຄວາມຈິງໃຫ້ກັນຮູ້ ສົມມຸດວ່າທ່ານມີໜີ້ສິນຄ້າງຈ່າຍຢູ່ໃສແນ່, ມີໜີ້ເທົ່າໃດ ສາເຫດຂອງການເປັນໜີ້ທ່ານກໍ່ຄວນບອກໃຫ້ຄົນທີ່ທ່ານຈະແຕ່ງງານຮັບຮູ້ນຳ ແຕ່ຖ້າປອດໜີ້ມີແຕ່ລາຍຮັບກໍ່ຄວນບອກເລື່ອງນີ້ໃຫ້ຄູ່ຊີວິດໄດ້ຮູ້ນຳ ເພື່ອຈະບໍ່ເກີດບັນຫາຫຼັງຈາກແຕ່ງງານແລ້ວ

ຫາກຄູ່ໃດຈະແຕ່ງງານກັນ ຫ້າມລືມຄິດທົບທວນກັບສິ່ງທີ່ແອັດມິນນຳສະເໜີໄປນີ້ເດັດຂາດ ອ່ານເບິ່ງແລ້ວມັນອາດເປັນຫົວຂໍ້ງ່າຍໆ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວມັນແມ່ນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍກັບຊີວິດການແຕ່ງງານ
ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີເພຈຊີວິດແລະຄວາມຮັກ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!