ຜູ້ໂດຍສານນາກາຍໂວຍ ຖືກລົດເມຖິ້ມເຄິ່ງທາງ

ເວລາ 02:08 ເຊົ້າມື້ນີ້ ວັນທີ 5 ພະຈິກ 2016 ສຳນັກຂ່າວລາວໂພສໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນຈາກ ທ້າວ ໄຊ ສຸພານິດ ທີ່ເປັນຜູ້ໂດຍສານເດິນທາງຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ນາກາຍ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໂດຍບອກວ່າພວກຕົນບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຍຸດຕິທຳ ເນື່ອງຈາກຖືກເຈົ້າຂອງລົດເມ ວຽງຈັນ-ນາກາຍ ບໍ່ຮັບຜິດຊອບໄປສົ່ງພວກຕົນໃຫ້ເຖິງທີ່ໝາຍ.

ຄຳຮ້ອງຮຽນບອກວ່າ ພວກຕົນເດິນທາງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຈະໄປເມືອງຍົມມະລາດ ຈຶ່ງເລືອກຂຶ້ນລົດຄັນໜຶ່ງທີ່ມີປ້າຍບອກເສັ້ນທາງແລ່ນລົດວ່າ ວຽງຈັນ-ນາກາຍ ທະບຽນ 6139 ພໍຂີ່ລົດດັ່ງກ່າວຮອດທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເວລາ 00:30 ນາທີ ແລ້ວເຈົ້າຂອງລົດໄດ້ປ່ຽນປ້າຍຈາກ ໄປນາກາຍ ມາເປັນ ທ່າແຂກ ແລະບໍ່ຍອມເດິນທາງຕໍ່ໄປຍັງນາກາຍ. ແລະບອກວ່າຜູ້ໂດຍສານ 3 ຄົນທີ່ຈະໄປເມືອງຍົມມະລາດ ແມ່ນບໍ່ສາມາດໄປສົ່ງໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າມີຜູ້ໂດຍສານພຽງ 3 ຄົນ ບໍ່ກຸ້ມຄ່ານ້ຳມັນລົດ.

ໃນນາມສື່ກາງ ລາວໂພສຕ໌ ຍັງບໍ່ຂໍຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ລົດເມຄັນດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ເປັນດັ່ງຄຳຮ້ອງຮຽນເຂົ້າມາຫຼືບໍ່ແຕ່ປະການໃດ ຈຶ່ງນຳສະເໜີຂ່າວນີ້ອອກສູ່ສັງຄົມ ແລະຫວັງໃຫ້ພາກສ່ວນສະມາຄົມລົດໂດຍສານ ກໍຄືພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກວດກາເບິ່ງຄວາມເປັນຈິງ ແລະຫາວິທີທາງແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມຕື່ມອີກ.