ບົດຄວາມເກມ: ມື້ນີ້ໃນອະດີດ ວັນທີ 20 ຕຸລາ

0
1616

ວັນທີ 20 ຕຸລາ ປີ 1998 ຫຼືມື້ນີ້ເມື່ອ 18 ປີທີ່ແລ້ວ ເປັນມື້ວາງຈຳໜ່າຍຂອງເກມ Xenogears ເທິງເຄື່ອງ PS1 ที่ທີ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ. ໂດຍເກມ Xenogears ນີ້ເປັນຜົນງານເກມ RPG ທີ່ພັດທະນາຈາກບໍລິສັດ Squaresoft (ຫຼື Square Enix ໃນປັດຈຸບັນ), ເຊິ່ງເນື້ອເລື່ອງຂອງເກມນີ້ຖືກຈັດຢູ່ໃນຈັກກະວານຂອງ Xeno ທີ່ມີການກະຈາຍແຍກຍ່ອຍໄປອີກ 3 ຊີຣີໄດ້ແກ່: Xenogears, Xenosaga ແລະ Xenoblade. ທັງນີ້ເລື່ອງລາວໃນຈັກກະວານ Xeno ໄດ້ເຄີຍຖືກວາງແຜນໄວ້ແຕ່ທຳອິດວ່າຈະໃຫ້ເປັນຊີຣີແບບ 6 ຕອນ ແລະ Xenogears ທີ່ອອກມານີ້ກໍເປັນຕອນທີ 5 ຂອງຊີຣີ ແລະເປັນພາກດຽວຂອງຊີຣີທີ່ເປັນກຳມະສິດຂອງຄ້າຍ Square Enix ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ (Xenosaga ເປັນຂອງ Bandai Namco ແລະ Xenoblade ເປັນຂອງ Nintendo)

ເກມ Xenogears ເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອ ເຟ (Fei) ເດັກໜຸ່ມກຳພ້າທີ່ຖືກຊຸບລ້ຽງໂດຍຄົນໃນໝູ່ບ້ານລາຮານ (Lahan) ທີ່ມີອາການຂອງໂລກຄວາມຈຳເສື່ອມແລະມັກມີພາບເຫດການໃນອະດີດຕະຊາດແວັບເຂົ້າມາເປັນໄລຍະ, ມື້ໜຶ່ງໝູ່ບ້ານລາຮານກໍຖືກໂຈມຕີໂດຍກຸ່ມກອງທັບເກດເລີ (Gebler) ເຟທີ່ທົນເຫັນຄົນໃນໝູ່ບ້ານຖືກຂ້າບໍ່ໄດ້ກໍໄປລັກເອົາຫຸ່ນໂຕໜຶ່ງມາໄດ້ແລະຂັບມັນໄປສູ້ກັບພວກເກບເລີ ແຕ່ທັນໃດນັ້ນກໍມີປະຕິກິລິຍາບາງຢ່າງກັບໂຕເຟເຮັດໃຫ້ເກີດຄື້ນພະລັງອອກມາທຳລາຍໝູ່ບ້ານລາຮານໝຸ່ນໝົດ, ພໍເຟຟື້ນຂຶ້ນມາກໍຮູ້ສຶກຜິດກັບສິ່ງທີ່ຕົນເອງເຮັດລົງໄປໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ຕົນເອງຈຶ່ງອອກໄປຈາກລາຮານພ້ອມກັບ ຊິຕັນ (Citan) ຜູ້ເປັນໝໍປະຈຳໝູ່ບ້ານ ແລະແລ້ວການເດີນທາງເພື່ອຄົ້ນຫາຊາດກຳເນີດຂອງເຟກໍເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ. 

ຈຸດຂາຍຂອງ Xenogears ຈະແບ່ງອອກເປັນ 2 ອົງປະກອບຄື: ທາງດ້ານເນື້ອເລື່ອງທີ່ເປັນເຊີງສາລະແລະປັດຊະຍາ ເຈາະກຸ່ມຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ມີວຸດທິພາວະແລະໄວວຸດທິຕັ້ງແຕ່ລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລຂຶ້ນໄປເປັນຫຼັກ ແລະລະບົບການຕໍ່ສູ້ຂອງເກມທີ່ນຳເອົາລະບົບເກດ Active Time Battle (ATB) ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມຈາກເກມ Final Fantasy ມາໃຊ້. ທັງນີ້ການຕໍ່ສູ້ຈະແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດ ໄດ້ແກ່: ການຕໍ່ສູ້ດ້ວຍໂຕຄົນ ແລະການຕໍ່ສູ້ດ້ວຍຫຸ່ນທີ່ເອີ້ນວ່າ “ເກຍ” ເຊິ່ງການຕໍ່ສູ້ດ້ວຍຄົນນັ້ນ ຜູ້ຫຼິ້ນຈະຕ້ອງເຮັດການກົດປຸ່ມລຽນກັນເປັນຄອມໂບ, ໂດຍທີ່ແຕ່ລະທ່າຈະໃຊ້ແຕ້ມຫຼາຍໜ້ອຍຜັນແປຕາມຄວາມຮຸນແຮງຂອງທ່າ ແບບປຸ່ມສີ່ຫຼ່ຽມຈະໃຊ້ 1 ແຕ້ມ, ປຸ່ມສາມຫຼ່ຽມຈະໃຊ້ 2 ແຕ້ມ ແລະປຸ່ມວົງມົນຈະໃຊ້ 3 ແຕ້ມ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ການຈະກົດແຕ່ລະທ່າກໍຕ້ອງກົດລຽນປຸ່ມໃນຮູບແບບທີ່ຈົບດ້ວຍປຸ່ມວົງມົນສະເໝີ ເຊັ່ນ: ທ່າໃດໃຊ້ 5 ແຕ້ມ ກໍຕ້ອງກົດລຽນເປັນ “ສີ່ຫຼ່ຽມ, ສີ່ຫຼ່ຽມ, ວົງມົນ” ຫຼື “ສາມຫຼ່ຽມ, ວົງມົນ” ເປັນຕົ້ນ. 

ທາງດ້ານການຕໍ່ສູ້ດ້ວຍເກຍ ຈະຕັດເອົາລະບົບຕໍ່ຄອມໂບທີ່ສູ້ດ້ວຍຄົນອອກໄປ ແລ້ວໃຊ້ເປັນການສະສົມແຕ້ມເພື່ອອັດຄອມໂບໃນເທິຣ໌ນຫຼັງໆ ແລະຈະມີເລື່ອງເຊື້ອໄຟຂອງເກຍມາເປັນຂໍ້ຄວນລະວັງເພີ່ມເຂົ້າມາ ໂດຍການໂຈມຕີຫຼືໃຊ້ທ່າແຕ່ລະເທື່ອຂອງເກຍຈະມີການໃຊ້ເຊື້ອໄຟບໍ່ເທົ່າກັນ ທ່າໃດຍິ່ງແຮງກໍຍິ່ງໃຊ້ເຊື້ອໄຟຫຼາຍ (ເຊື້ອໄຟເປັນຄົນລະຄ່າພະລັງກັບພະລັງຊີວິດຂອງເກຍ), ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ເວລາຜູ້ຫຼິ້ນເຂົ້າຮ້ານຄ້າທີ່ຂາຍອຸປະກອນກ່ຽວກັບເກຍ ກໍຈະສາມາດຊື້ຊິ້ນສ່ວນເພື່ອອັບເກຣດເກຍຂອງແຕ່ລະໂຕລະຄອນໄດ້ ບາງອັນກໍຈະເພີ່ມຈຳນວນເຊື້ອໄຟສູງສຸດທີ່ເກຍໂຕນັ້ນມີໄດ້, ບາງອັນກໍຈະເພີ່ມ Max HP ຫຼືບາງອັນກໍຈະເພີ່ມພະລັງໂຈມຕີ.

Fact ເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບເກມ Xenogears

  • ເກມ Xenogears ຖືວ່າຂ້ອນຂ້າງປະສົບຄວາມສຳເລັດທັງໃນຕະຫຼາດຍີ່ປຸ່ນແລະທະວີບອາເມຣິກາເໜືອ ໂດຍສາມາດເຮັດຍອດຂາຍສະເພາະໃນຍີ່ປຸ່ນໄປໄດ້ 890,000 ຊຸດ ແລະເຖິງວ່າຍອດຂາຍໃນຕາເວັນຕົກຈະໜ້ອຍກວ່າຍີ່ປຸ່ນຫຼາຍ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າຍອດລວມທົ່ວໂລກໜ້າຈະກາຍ 1 ລ້ານຊຸດໄປຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ Xenogears ເປັນເກມຈາກຈັກກະວານ Xeno ທີ່ເຮັດຍອດຂາຍສູງສຸດຫາກນັບລວມກັບຊີຣີອື່ນໆທີ່ແຕກລາຍນຳມາ ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກະແສດ້ານລົບທີ່ບັນດາຜູ້ຫຼິ້ນໄດ້ຕິຍ້ອງເກມນີ້ກໍຄົງໜີບໍ່ພົ້ນການທີ່ຍັດຄັດຊີນມາໃນເກມຫຼາຍເກີນໄປ ໂດຍສະເພາະໃນແຜ່ນທີ 2 ທີ່ເວົ້າໄດ້ວ່າໄດ້ເບິ່ງຄັດຊີນກວ່າ 70℅ ຂອງເນື້ອຫາໃນແຜ່ນດັ່ງກ່າວ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນບົດເວົ້າຂອງໂຕລະຄອນໃນຊ່ວງກາງໆ ຮອດທ້າຍໆ ຂອງແຜ່ນ 2 ຈະຍາວຫຼາຍ ເອີ້ນວ່າອ່ານກັນຈົນຫຼັບໜ້າທີວີກັນເລີຍກະມີ. 

  • ເກມນີ້ໄດ້ແຮງບັນດານໃຈແລະມີການອ້າງອີງເຖິງນິຍາຍໄຊໄຟເລື່ອງອື່ນໆຢູ່ເຕັມໄປໝົດ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການຕໍ່ສູ້ຂອງເກມເຊິ່ງຈະມີຢູ່ຫຼາຍເຫດການທີ່ເຮົາຈະໄດ້ສູ້ບອສແບບຄົນສູ້ກັນກ່ອນ ແລ້ວຄ່ອຍຂຶ້ນໄປຂັບຫຸ່ນສູ້ກັນອີກເທື່ອ ໂດຍຂັ້ນຕອນທີ່ເວົ້ານີ້ໄດ້ແຮງບັນດານໃຈຈາກພວກກາຕູນຂະບວນການເຊນໄຕ (ແກ້ງ 5 ສີ) ເຊັ່ນ: ພາວເວີເຣນເຈີ ແລະອື່ນໆ ຫຼືໃນສາກມູວີ້ບາງຊ໋ອດທີ່ເຫັນເຮືອຮົບແປງຮ່າງເປັນຫຸ່ນຍົນ ນັ້ນກໍໄດ້ແຮງບັນດານໃຈມາຈາກອະນິເມະເກົ່າແກ່ຂອງຍີ່ປຸ່ນເລື່ອງ ມາຄຣອສ ນັ້ນເອງ. 

  • ນອກຈາກນີ້ ໂຕເກມຍັງມີການອ້າງອີງແລະດັດແປງຈາກເລື່ອງລາວພະຄຳພີໄບເບິ້ນຢູ່ບາງຊ່ວງເຊັ່ນ: ຕຳນານມະນຸດຄົນທຳອິດຜູ້ທີ່ໄດ້ກິນໝາກໄມ້ຕ້ອງຫ້າມແລ້ວມີພະລັງຄືພະເຈົ້າ ຫຼືຫໍຄອຍບາເບລ (Babel Tower) ທີ່ລະບຸຢູ່ໃນໜັງສືປະຖົມມະການຂອງໂມເສສ ຈົນເຖິງນັກປາດ 3 ຄົນທີ່ປະກົດໃນເກມນາມວ່າ: ກາສປາຣ໌ (Gaspar), ບັລທາຊາຣ໌ (Balthasar) ແລະ ເມລຄິອໍຣ໌ (Melchior) ຕ່າງກໍມີລະບຸໃນພະຄຳພີວ່າເປັນຜູ້ວິເສດສາມອົງທີ່ໄດ້ເຂົ້າເຝົ້າພະເຍຊູໃນເມືອງເບເລເຮມນຳ. 

  • ເນື້ອເລື່ອງຂອງເກມ Xenogears ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີໃນກຸ່ມຄົນຜູ້ທີ່ມັກເກມແນວ RPG ວ່າມີເນື້ອຫາຂ້ອນຂ້າງໜັກ ເນື່ອງຈາກມີການສອດແຊກປະເດັນທິດສະດີແລະປັດຊະຍາຂອງນັກຈິດຕະວິທະຍາຊື່ດັງຂອງໂລກໄວ້ຫຼາກຫຼາຍ ໄດ້ແກ່: ຟຣີດຣິກ ນິດເຊ້ (Friedrich Nietzsche) ຜູ້ຄົ້ນພົບປັດຊະຍາອັດຕະຖິພາວະນິຍົມ ທີ່ວ່າດ້ວຍເລື່ອງການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຂອງເສລີພາບຫຼາຍກວ່າລະບຽບກົດເກນ ແລະໃຫ້ນ້ຳໜັກແກ່ຄວາມຮູ້ທີ່ເກີດຈາກການປະສົບດ້ວຍຕົນເອງ, ລວມເຖິງ ຊິກມັນ ຟຣອຍ (Sigmund Freud) ຜູ້ຄຶດຄົ້ນທິດສະດີຈິດວິເຄາະ ແລະແຮງຂັບຂອງມະນຸດ ແລະຄາຣ໌ລ ຈຸງ (Carl Jung) ຜູ້ບຸກເບີກທິດສະດີບຸກຄະລິກກະພາບ ໂດຍອົງປະກອບຫຼາຍໆຢ່າງໄດ້ມີການນຳສະເໜີຜ່ານໂຕເກມໃນເຊີງສັນຍະລັກ ຜ່ານອຸປະນິໄສ, ໂຕຕົນ ແລະຄວາມຊົງຈຳຂອງມະນຸດ ໄປຈົນເຖິງປະກົດການຂອງໂລກຫຼາຍບຸກຄະລິກ ເຊິ່ງປະເດັນເຫຼົ່ານີ້ກໍຈະມີຜູ້ຫຼິ້ນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ແນມວ່າເນື້ອເລື່ອງເກມນີ້ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຍາກ ຫາກແຕ່ສິ່ງປະທັບໃຈຈະເປັນເລື່ອງຂອງລະບົບເກມຫຼາຍກວ່າ. 

ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ຮັກໃນການອ່ານຂ່າວໄອທີ, ເກມ ແລະ ອະນິເມະ ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ທີ່ນີ້ ກົດຖືກໃຈເລີຍ!

ທີ່ມາ: online station