ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງການຄຸມກຳເນີດແບບທຳມະຊາດ

ໃນຄໍລຳ ສຸຂະພາບ ວັນນີ້ ເຮົາຈະມາເວົ້າກ່ຽວກັບການຄຸມກຳເນີດແບບທຳມະຊາດ ເຮົາມາຮູ້ຂໍ້ດີ ຂໍ້ເສຍຂອງການຄຸມກຳເນີດແບບທຳມະຊາດ ເຊິ່ງເລື່ອງແບບນີ້ ບາງຄົນກໍ່ຄົງຈະຮູ້ ແລະ ບາງຄົນກໍ່ອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ ຫຼື ຮູ້ຈັກບໍ່ລະອຽດ ວັນນີ້ເຮົາເລີຍມີຄຳຕອບກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາຝາກກັນ

ຂໍ້ດີຂອງການຄຸມກຳເນີດແບບທຳມະຊາດ

  1. ເປັນວິທີທີ່ບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆເລີຍ
  2. ບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາໄປປຶກສາແພດ ເພາະບໍ່ຕ້ອງອາໃສອຸປະກອນທາງແພດຊ່ວຍ
  3. ບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງຈາກການໃຊ້ຮໍໂມນຄືກັບການຄຸມກຳເນີດແບບອື່ນໆເຊັ່ນ: ວິນຫົວ, ຮາກ, ນ້ຳໜັກເພີ່ມ ເປັນຕົ້ນ
  4. ພາວະການຈະເລີນພັນສາມາດກັບມາໄດ້ທັນທີທີ່ຢຸດການຄຸມກຳເນີດດ້ວຍທຳມະຊາດ

ຂໍ້ເສຍຂອງການຄຸມກຳເນີດແບບທຳມະຊາດ

  1. ສ່ຽງຕໍ່ການຖືພາສູງ
  2. ບາງວິທີຕ້ອງເສຍເວລາຈົດບັນທຶກ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກທັງສອງຝ່າຍ
  3. ບໍ່ສາມາດມີເພດສຳພັນໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກົດດັນ
  4. ຫາກແມ່ຍິງທີ່ມີປະຈຳເດືອນມາບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ຈະເຮັດໃຫ້ການຄຳນວນເກີດຄວາມຜິດພາດໄດ້ງ່າຍ
  5. ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໂຣກຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນໄດ້

 

ທີ່ມາຈາກ: https://medthai.com
ສຳຫຼັບທ່ານທີ່ຮັກສຸຂະພາບ ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!