ໜ້າທີ່ຂອງ “ລູກ” ທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ພໍ່ແມ່ 5 ປະການ

0
2646

ການຄິດເຫັນພະຄຸນພໍ່ ຄຸນແມ່ ເປັນສິ່ງທີ່ດີ ແຕ່ຈະໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດແຕ່ສິ່ງດີໆໃຫ້ກັບເພິ່ນຈົນຊົ່ວຊີວິດ ໃນສິ່ງທີ່ລູກຄວນເຮັດ ໃນການປະພຶດປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດທັງສອງ. ໃນທາງພຸດທະສາດສະໜາ ໄດ້ສະແດງໜ້າທີ່ຂອງລູກທີ່ປະຕິບັດຕໍ່ພໍ່ກັບແມ່ 5 ປະການດັ່ງນີ້:

  1. ທ່ານລ້ຽງເຮົາມາແລ້ວ ເຮົາຕ້ອງລ້ຽງເພິ່ນຄືນ: ສຳລັບຂໍ້ນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພໍ່ແມ່ລ້ຽງເຮົາມາ ກໍເພື່ອຫວັງໃຫ້ລ້ຽງຄືນພາຍຫຼັງ, ຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນອາດບໍ່ແນ່ນອນກັບພໍ່ແມ່ຢ່າງແທ້ຈິງ, ແຕ່ວ່າຖ້າເຮົາບໍ່ລ້ຽງເພິ່ນແລ້ວ ໃຜຊິລ້ຽງຄືກັບເຮົາເປັນເດັກນ້ອຍ ຖ້າເພິ່ນຫາກບໍ່ລ້ຽງເຮົາໃຜຊິລ້ຽງ ຖ້າປ່ອຍປະຖິ້ມເຮົາກໍອາດຈະບໍ່ມີຮອດຊີວິດຄືທຸກມື້ນີ້
  2. ເຮັດວຽກແທນເພິ່ນ: ວຽກຂອງເພິ່ນທີ່ໄດ້ເຮັດມາແລ້ວ ແລະຍັງຄົງດຳເນີນຢູ່ ຫຼືພາລະໃດກໍຕາມທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ປັດຈຸບັນ ເປັນສິ່ງທີ່ລູກໆຄວນຈະຖາມສະແດງນໍ້າໃຈຊ່ວຍເພິ່ນແບ່ງເບົາພາລະ, ເພາະອາຍຸເພິ່ນກໍຫຼາຍແລ້ວ ຄົນອື່ນເຮັດກໍຄົງບໍ່ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນສະບາຍໃຈໄດ້ເທົ່າກັບລູກຂອງເພິ່ນ
  3. ຮັກສາວົງຕະກຸນໃຫ້ຢູ່ ແລະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເສື່ອມເສຍຊື່ສຽງ: ການໄດ້ເກີດລູກມາຄົນໜຶ່ງ ຢ່າງໜ້ອຍກໍຫວັງໃຫ້ໄດ້ສືບທອດວົງຕະກຸນ ບໍ່ໃຫ້ສັງຄົມຕ້ອງວິພາກວິຈານວ່າເຮົາເຮັດເສື່ອມເສຍ, ການທີ່ຈະໃຫ້ຕະກຸນຢູ່ໃນສັງຄົມໄດ້ ລູກຕ້ອງພົບຫາເພື່ອນຝູງທີ່ດີ ບໍ່ຊັກຊວນໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ, ໂດຍສະເພາະຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃນເບື້ອງຕົ້ນເຊັ່ນ: ເຊື່ອຟັງຄຳສັ່ງສອນຂອງພໍ່ແມ່, ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃຫ້ສົມບູນ ເຖິງແມ່ນວ່າຊິມີຄອບຄົວ ຫຼືມີວຽກງານທີ່ດີ ກໍຄວນປຶກສາກັບເພິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ເປັນສາມີ ແລະພັນລະຍາທີ່ດີ
  4. ປະຕິບັດຕົນເປັນຄົນດີ ເປັນຜູ້ສົມຄວນຮັບມໍລະດົກ : ຊັບສົມບັດທີ່ທ່ານມີຢູ່ ສຸດທ້າຍກໍຕ້ອງມອບໃຫ້ລູກ ແຕ່ກ່ອນຈະເປັນຜູ້ທີ່ຮັບມໍລະດົກນັ້ນ ຕ້ອງເຮັດຕົນໃຫ້ສົມຄວນຮັບ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ສະບາຍໃຈ ວ່າສົມບັດນີ້ຈະບໍ່ສູນຫາຍໄປເມື່ອມອບໃຫ້ ນັ້ນຄືຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ຢູ່ໃນສິນ, ໃນທຳ ຢ່າງໜ້ອຍກໍຄືສິນ 5.
  5. ເມື່ອທ່ານລ່ວງລັບໄປແລ້ວກໍຄວນເຮັດບຸນໃຫ້ທານກັບເພິ່ນ: ເປັນໜ້າທີ່ຂອງລູກໂດຍກົງ ທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດບຸນອຸທິດສ່ວນບຸນກຸສົນໃຫ້ເພິ່ນ ເພາະນອກຈາກຈະໄດ້ເຮັດບຸນ ອຸທິດສ່ວນກຸສົນແລ້ວ ຍັງໄດ້ຮູ້ຈັກບໍລິຈາກທານ, ເຂົ້າວັດທຳບຸນຕັກບາດ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ບໍ່ໃຫ້ເຮົາເສື່ອມເສຍ ເຖິງທ່ານຈະລ່ວງລັບໄປແລ້ວ

ທີ່ມາ: oknation
ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີເພຈຊີວິດແລະຄວາມຮັກ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FB ເພຈທ່ຽວເມືອງລາວ Laotrips