ຂີ້ກະເດືອນຍັກ ຍາວ 1.5 ແມັດ

10420146_531463896981218_5969912664570298458_n

ຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ ທີ່ປະເທດເອກວາດໍ ມີຜູ້ພົບເຫັນຂີ້ກະເດືອນຍັກ ເຊິ່ງມີຄວາມເຖິງ 1.5 ແມັດ ແລະໃຫຍ່ຂະໜາດແຂນຂອງຜູ້ຊາຍ ໃກ້ກັບພູເຂົາໄຟ Sumaco ໃນໃນປະເທດເອກວາດໍ.

ແນວໃດກໍຕາມ ຂ່າວດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຢືນຢັນວ່າແມ່ນຜູ້ໃດເປັນຜູ້ພົບເຫັນ ແລະພົບເຫັນໃນວັນທີເດືອນປີໃດ ແຕ່ຜູ້ຄົນສ່ວນຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮັບຂ່າວນີ້ຕ່າງກໍຄິດວ່າມັນເປັນເລື່ອງຈິງແລະພົບເຫັນພາຍໃນບໍ່ດົນມານີ້.