ກ່ຽວກັບພາສາລາວຂອງເກມ Anime Studio Story 

0
1582

ສະບາຍດີ, ພໍດີວ່າມື້ນີ້ຢາກຈະມາລອງສອບຖາມກ່ຽວກັບພາສາລາວໃນເກມ Anime Studio Story ວ່າມີຄົນສົນໃຈຢາກໄດ້ຢູ່ບໍ? ເພາະວ່າຜູ້ຂຽນລອງແປໄປແບບລວບໆໄປໆມາໆພັດວ່າໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເອົາຊື່ໆ 55+ ເລີຍຢາກຈະລອງແຈກເບິ່ງ

ແຕ່ບັນຫາທີ່ພົບກໍຄືບາງສ່ວນບໍ່ສາມາດສະແດງພາສາລາວໄດ້ເຕັມສ່ວນ, ໂຕອັກສອນຈະຂາດຫາຍໄປ ເຮັດໃຫ້ອ່ານບໍ່ອອກເປັນຕົ້ນ