ຫຼັງເກີດລູກໃໝ່ຢາກໃຫ້ມົດລູກເຂົ້າອຸ່ໄວຄວນເຮັດແນວໃດ?… ຢາກຮູ້ຕ້ອງອ່ານ

ຫຼັງເກີດລູກໃໝ່ ຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຈະມີການປັບຕົວຢ່າງຊ້າໆ ແລະ ເຂົ້າສູ່ພາວະປົກກະຕິໃນທີ່ສຸດ ແຕ່ວັນນີ້ເຮົາມີວິທີເຮັດໃຫ້ມົດລູກເຂົ້າອູ່ໄວ ມາຝາກກັນ

ວິທີເຮັດໃຫ້ມົດລູກເຂົ້າອູ່ໄວ

1. ນວດໜ້າທ້ອງ ແມ່ຫຼັງເກີດລູກໃໝ່ສາມາດນວດໜ້າທ້ອງດ້ວຍຕົວເອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມົດລູກເຂົ້າອູ່ໄວຂຶ້ນ ຫຼັງເກີດລູກໃໝ່ຈະຮູ້ສຶກວ່າໜ້າທ້ອງມີລົມນີ້ມໆຢູ່ ໃຫ້ເຮັດການນວດເບົາໆ ນວດໄປເລື່ອຍໆ ຈົນກວ່າຈະຮູ້ສຶກວ່າມັນມີກ້ອນ ແລະ ມົດລູກເຂົ້າສູ່ສະພາບປົກກະຕິ

2. ໃຫ້ລູກດື່ມນົມ ເວລາແມ່ໃຫ້ລູກດື່ມນົມຈະຮູ້ສຶກປວດທ້ອງນ້ອຍ ນັ້ນສະແດງວ່າມົດລູກມີການບີບຕົວເຂົ້າ

3. ການຢູ່ໄຟ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຂັບພວກຂອງເສຍອອກມາຈາກຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໄດ້ໄວ

4. ການປະຄົບດ້ວຍກ້ອນດິນຈີ່ເຜົາໄຟ ແລ້ວນຳມາຫໍ່ໃສ່ຜ້າຫຼາຍຊັ້ນເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຮ້ອນ ຈາກນັ້ນກໍ່ນຳມາວາງໃສ່ໜ້າທ້ອງ ຫຼື ບໍລິເວນໃກ້ປາກມົດລູກເພື່ອໃຫ້ແຜດີໄວຂຶ້ນ

5. ດື່ມນ້ຳອຸ່ນໃຫ້ຫຼາຍ ເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ມົດລູກເຂົ້າອູ່ໄວຂຶ້ນ ແຖມຍັງເຮັດໃຫ້ມີນ້ຳນົມອີກດ້ວຍ

6. ການມີເພດສຳພັນຫຼັງເກີດລູກ ຈະເຮັດໃຫ້ຮໍໂມນທຳງານໄດ້ດີ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ມົດລູກຂອງທ່ານເຂົ້າອູ່ໄດ້ໄວຂຶ້ນ

 

ທີ່ມາຈາກ: http://www.maerakluke.com/topics/3718
ຕິດຕາມເຮາທາງFacebook ກົດຖືກໃຈເລີຍ!