ນ້ຳ ຢາວິເສດທີ່ສາມາດ ປົວໄດ້ເກືອບທຸກໂລກ

MediaFile_503drink-water-8-glass_460x345

 

ການ​ດື່ມນ້ຳ​ເມື່ອ​ທ້ອງ​ວ່າງ​ຜ່ານ​ກະເພາະ​ອາຫານ​ເພື່ອ​ຮັກສາ​ສຸຂະພາບ​ທີ່ ​ດີ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ການ​ທົດ​ລອງ​ທາງ​ວິ​ທະຍາ​ສາດ​ພົບ​ວ່າ: ນ້ຳ​ສາມາດໃຊ້​ ຢັບ​ຢັ້ງ​ການ​ແກ່​ຊະລາ ແລະ ສາມາດ​ບຳບັດຮັກສາ ​ໂລກ​ຕ່າງໆ​ໄດ້ຜົນ 100% ເຊັ່ນ: ໂລກ​ມັກ​ເຈັບ​ຫົວ, ປວດ​ຕາມ​ຕົນ​ໂຕ, ໂລກ​ລະບົບ​ຫົວໃຈ, ໂລກ​ຂໍ້​ອັກ ເສບ, ໂລກ​ຫົວໃຈ​ເຕັ້ນ​ໄວ, ໂລກ​ລົມ​ບ້າໝູ, ໂລກ​ຕຸ້ຍ, ໂລກ​ຫຼອດລົມອັກເສບ, ໂລກ​ຫືດ, ວັນນະໂລກ, ອາການ​ເຍື່ອ​ຫຸ້ມ​ສະໝອງ​ອັກເສບ, ໄຂ່​ສັນຫຼັງ​ອັກ ເສບ, ໂລກ​ໝາກ​ໄຂ່ຫຼັງ, ໂລກ​ກະເພາະ​ອາການ, ໂລກ​ຖອກທ້ອງ, ໂລກ​ສະ​ດວງ​ກົ້ນ, ໂລກ​ເບົາຫວານ, ໂລກ​ຕໍ້​ຕາ, ໂລກ​ພາຍ​ໃນ​ແມ່ຍິງ, ມະ​ເຮັງ, ຮອບ​ເດືອນ​ບໍ່​ປົກກະຕິ, ໂລກ​ຄໍ, ຫູ ແລະ ດັງ.

ວິທີ​ປະຕິບັດ: ເວລາ​ຕື່ນ​ນອນ​ຕອນ​ເຊົ້າ(ກ່ອນ​ຖູແຂ້ວ)ໃຫ້​ດື່ມນ້ຳ 4 ຈອກ (640 ຊີ​ຊີ), ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ອາບນ້ຳ ແລະ ລ້າງ​ໜ້າ​ໄດ້​ແຕ່​ຕ້ອງ​ບໍ່​ດື່ມ​ຫຼື​ຮັບ​ປະທານ​ຫຍັງ​ຈົນ​ກວ່າ 45 ນາທີ​ຜ່ານ​ໄປ​ ຈິ່ງ​ຮັບ​ປະທານ​ໄດ້​ຕາມ​ປົກກະຕິ, ຫຼັງ​ຮັບ​ປະທານ​ອາຫານ​ເຊົ້າ, ທ່ຽງ, ແລະ ຄ່ຳ​ໄປ​ແລ້ວ​ປະມານ15 ນາທີ ແມ່ນ​ບໍ່​ຄວນ​ດື່ມນ້ຳ​ຫຼື​ຮັບ​ປະທານ​ຫຍັງ​ຕໍ່​ຈົນ​ກວ່າ 2 ຊົ່ວໂມງ​ຜ່ານ​ໄປ, ຜູ້​ປ່ວຍ​ຫຼື​ຄົນ​ຊະລາ​ທີ່​ບໍ່​ສາມາດ​ດື່ມນ້ຳ 4 ຈອກ​ໄດ້ ກໍໃຫ້​ຄ່ອຍໆ​ດື່ມ​ໄປ​ເລື້ອຍໆ​ຈົນ​ໄດ້​ຄົບ 4 ຈອກ.

ຈາກ​ສະຖິຕິ​ທີ່​ສາມາດ​ຮັກສາ ແລະ ບຳບັດ​ໂລກ​ທີ່​ກ່າວ​ມາ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ຫາຍ​ເຊົາ​ໄດ້​ພາຍ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ ປະຕິບັດ​ດັ່ງນີ້: ໂລກ​ຄວາມດັນເລືອດສູງ 30 ມື້, ໂລກ​ກະເພາະ 10 ມື້, ໂລກ​ເບົາຫວານ 30 ມື້, ໂລກ​ທ້ອງບິດ 10 ມື້, ໂລກ​ມະ​ເຮັງ 180 ມື້, ໂລກ​ຕຸ້ຍ 90 ມື້, ໂລກ​ຂໍ້​ອັກເສບ​ຕ່າງໆ​ຈະ​ເຫັນ​ຜົນ​ພາຍ​ໃນ​ເວລາ 3 ມື້.

ຂໍ້ມູນຈາກ ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ