ການຜະລິດລະດູຝົນປີນີ້ຊ້າກວ່າຊຸມປີຜ່ານມາຍ້ອນສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ

ການປູກເຂົ້ານາປີໃນປີ 2014ນີ້, ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ບໍ່ຄ່ອຍອຳນວຍ ໃຫ້ປານໃດຝົນມາລ່າຊ້າກວ່າທຸກປີ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ ການປູກເຂົ້ານາປີຂອງຊາວນາ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຜະ ເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆບາງ ເຂດທີ່ຕົກກ້າ ແລ້ວແຕ່ປະສົບ ກັບໄພແລ້ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນກ້າຕາຍຈຳ ເປັນຕ້ອງໄດ້ຕົກກ້າຄືນໃໝ່, ສ່ວນບາງເຂດກໍກະກຽມດິນຫຼ້າຊ້າ ຍ້ອນຂາດນ້ຳ, ເຊິ່ງຕໍ່ບັນ ຫາດັ່ງກ່າວທາງຂະ ແໜງກະສິ ກຳຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ຊ່ວຍເຫລືອຊາວນາໃນການຕ້ານແລ້ງດ້ວຍວິທີ ການຕ່າງໆໃຫ້ດີ.

ສ່ວນບາງທ້ອງຖິ່ນທີ່ນຳໃຊ້ ລະບົບຊົນລະປະທານກໍໄດ້ທຳ ການປັກດຳນາປີຂອງຕົນສຳ ເລັດໄປສ່ວນໜຶ່ງເປັນຕົ້ນຢູ່ທາງ ເມືອງທ່າພະບາດແຂວງບໍລິຄຳ ໄຊ, ເມືອງປາກງື່ມ, ເມືອງຫາດ ຊາຍຟອງ ນະຄອນຫລວງວຽງ ຈັນ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ເມືອງ ແກ້ວອຸດົມ, ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ບາງແຂວງພາກ ເໜືອກໍໄດ້ປັກດຳນາປີຂອງຕົນ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ. ສຳລັບປີ 2014 ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າ ໄມ້ວາງເປົ້າການຜະລິດນາປີໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 750.000 ເຮັກຕາຄາດ ວ່າຜົນຜະ ລິດໃຫ້ໄດ້ 3,1 ລ້ານ ໂຕນ, ໂດຍສຸມໃສ່ 7 ທົ່ງພຽງ ໃຫຍ່ ແລະ ຈະສຶບຕໍ່ຂະຫຍາຍ ເນື້ອທີ່ນາເພີ່ມເປັນ 1 ລ້ານກວ່າ ເຮັກຕາ ໃນປີ 2015.

 

ຂອບໃຈຂ່າວຈາກ ລາວພັດທະນາ http://laophatthananews.blogspot.com/