ຫຼັກເສມາ ຮ່ອງຮອຍທີ່ເກົ່າແກ່ ຂອງເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ຫຼັກເສມາຈາລຶກ ແມ່ນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຖືກຄົ້ນພົບທີ່ ບ້ານກາງ, ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ບາງອັນສູງປະມານ 2,5 ແມັດ, ລວງຮອບ 1,5 ແມັດ, ຈໍານວນໜຶ່ງຍັງຢູ່ສະພາບສົມບູນ ມີລວດລາຍສະຫຼັກ ທີ່ໂດດເດັ່ນຊັດເຈນ ຄາດວ່າມີອາຍຸຍາວນານ ຮ່ວມສະໄໜ ກັບພະທາດພະນົມ (ປະເທດໄທ) ເດີມຖືກດິນຖົມທັບຢູ່ປ່າ.

ອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນ ໄດ້ລວບລວມຫຼັກເສມາ ປັດຈຸບັນແມ່ນຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ ວັດກະຕຶບ ບ້ານກາງ ເຊິ່ງໄລຍະຫ່າງຈາກຕົວ ເມືອງໄຊບູລີ 3 ກິໂລແມັດ ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງແມ່ນມີຄວາມສະດວກ, ພາກສ່ວນຄຸ້ມຄອງ ວັດທະນະທໍາເມືອງ ຈັດລະດັບໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຂັ້ນເມືອງ ມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງ ມີການສໍາຫຼວດແລ້ວ ມີແຜນພັດທະນາ ໃຫ້ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງວັດທະນະທຳທີ່ສຳຄັນຂອງເມືອງ.

ທີ່ມາ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ