ຖືກສານຕັດສິນ ວ່າເປັນຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຈະໝົດສິດຕໍ່ກັບຊັບສິນຂອງຕົນ ຫຼື ບໍ່?

ໃນ​ກໍ­ລະ­ນີ​ທີ່​ບຸກ­ຄົນ​ໃດ​ໜຶ່ງ ຫາກ​ຖືກ​ສານ​ຕັດ­ສິນ​ວ່າ​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່ເສຍ​ຊີ­ວິດ​ໄປ​ແລ້ວ​ຕາມ​ກົດ­ໝາຍ, ຊັບ​ສິນ​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ເປັນ​ຂອງ​ບຸກ­ຄົນດັ່ງ­ກ່າວ​ນັ້ນ​ກໍ​ຈະ​ຕົກ​ທອດ​ໄປ​ຫາ​ຜູ້ທີ່​ມີ​ສິດ​ສືບ​ທອດ​ມູນ​ມໍ­ລະ­ດົກ​ຂອງ​ຜູ້​ນັ້ນ​ເຊັ່ນ: ເມຍ ຫຼື ຜົວ ແລະ ຫຼື ບັນ­ດາ​ລູກ​ຂອງ​ບຸກ­ຄົນ​ດັ່ງ­ກ່າວ, ແຕ່​ໃນ​ກໍ­ລະ­ນີ​ທີ່​ບຸກ­ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ສານ ຕັດ­ສິນ​ວ່າ​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ເສຍ​ຊີ­ວິດ, ແຕ່ຄວາມ​ຈິງ​ຊ້ຳ­ພັດ​ຍັງ​ມີ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່ ໂດຍ​ທີ່​ທາງ​ຄອບ­ຄົວ ຫຼື ຍາດ­ຕິ​ພີ່­ນ້ອງ ກໍ​ບໍ່​ຮູ້​ມາ​ກ່ອນ​ວ່າ​ຍັງ​ມີ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ກໍ­ລະ­ນີ​ນີ້​ບຸກ­ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ສານ​ຕັດ­ສິນ ແລ້ວ​ກັບ​ມາ​ທວງ​ເອົາ​ມູນ​ມໍ­ລະ­ດົກ ກັບ​ຜູ້​ສືບ​ທອດ​ນັ້ນ​ໄດ້ ຫຼື ບໍ່?  ອີງຕາມ​ມາດ­ຕາ 5 ຂອງ​ກົດ­ໝາຍ​ວ່າ ດ້ວຍ​ການ​ສືບ​ທອດ​ມູນ​ມໍ­ລະ­ດົກ​ຄືມູນ​ມໍ­ລະ­ດົກ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ສານ​ຕັດ­ສິນ​ເປັນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ­ວິດ​ໄດ້​ລະ­ບຸ​ໄວ້​ວ່າ ເມື່ອ​ບຸກ­ຄົນ​ໃດ​ຫາກ​ຖືກ​ສານ​ຕັດ ສິນ​ວ່າ​ເປັນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ­ວິດ​ແລ້ວ, ມູນມໍ­ລະ­ດົກ​ຂອງ​ບຸກ­ຄົນ​ນັ້ນ​ກໍ່​ຈະ​ຕົກ ທອດ​ເປັນ​ຂອງ​ຜູ້​ສືບ​ທອດ​ຖ້າ­ວ່າ ພາຍ­ຫຼັງ​ມາ​ຫາກ​ບຸກ­ຄົນ​ນັ້ນ​ຍັງ​ມີ​ຊີ ວິດ​ຢູ່ ຜູ້​ສືບ​ທອດ​ມູນ​ມໍ­ລະ­ດົກ​ຕ້ອງ ສົ່ງ​ຊັບ​ສິນ​ທີ່​ຍັງ​ຄົງ​ຢູ່​ຊຶ່ງ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ນັ້ນ​ຄືນ​ແຕ່​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຊັບ​ສິນ​ຕ້ອງ ໃຊ້​ແທນ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ­ສາ​ມູນ​ມໍ­ລະ­ດົກ​ນັ້ນ​ຄືນ ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ສືບ​ທອດ​ໃນ​ກໍ­ລະ­ນີ​ທີ່​ບຸກ ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ສານ​ຕັດ­ສິນ​ວ່າ​ເປັນ​ຜູ້ ເສຍ​ຊີ­ວິດ​ຍັງ​ຄົງ​ມີ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່, ແຕ່​ບໍ່​ມາ​ທວງ​ທາວ​ເອົາ​ຊັບ​ສົມ­ບັດ​ຂອງ ຕົນ​ເອງ​ຄືນ ພາຍ​ໃນ​ກຳ­ນົດ​ເວ­ລາ ສາມ​ປີ ສຳ­ລັບ​ຊັບ​ເຄື່ອນ​ທີ່ ແລະ ກຳ­ນົດ​ເວ­ລາ​ຫົກ​ປີ​ສຳ­ລັບ​ຊັບ​ຄົງ​ທີ່ ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ່​ຜູ້­ກ່ຽວ​ຮັບ​ຊາບ​ຄຳ  ຕັດ­ສິນ​ເປັນ­ຕົ້ນ​ໄປ, ຊັບ​ສົມ­ບັດ​ດັ່ງ ກ່າວ​ກໍ​ຈະ​ຕົກ​ເປັນ​ຂອງ​ຜູ້​ສືບ​ທອດ.

     ຍົກ​ຕົວ­ຢ່າງ ທ້າວ ກ. ກາຍເປັນ​ບຸກ­ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ສານ​ຕັດ­ສິນ​ເປັນຜູ້​ເສຍ​ຊີ­ວິດ ຊຶ່ງ​ລາວ​ບໍ່​ມີ​ເມຍ ແລະບໍ່​ມີ​ລູກ, ທ້າວ ກ. ມີ​ແຕ່​ພໍ່ ແລະ​ແມ່, ດັ່ງ­ນັ້ນ​ຊັບ​ສົມ­ບັດ​ທັງ​ໝົດ ຂອງ​ທ້າວ ກ. ກໍ​ຄື​ເຮືອນ ແລະ​ດິນ ໜຶ່ງ​ຕອນ, ລົດ​ເກ໋ງ​ໜຶ່ງ​ຄັນ ແລະ ເງິນ​ທີ່​ຝາກ​ທະ­ນາ­ຄານ​ອີກ​ຈຳ­ນວນ​ຊາວ​ລ້ານ​ກີບ​ກໍ​ຈະ​ຕົກ​ເປັນ​ຂອງ​ພໍ່ ແລະ​ແມ່​ຂອງ​ທ້າວ ກ. ແຕ່​ເວ­ລາ​ຜ່ານ​ໄປ​ໃນ​ໄລ­ຍະ​ໜຶ່ງ ທ້າວ ກ. ພັດ​ຖືກ​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ​ຍັງ​ມີ​ຊິ­ວິດ​ຢູ່ ແລະ​ສຸດ​ທ້າຍ​ລາວ​ກໍ​ກັບ​ມາ​ບ້ານ ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ທ້າວ ກ. ກໍ​ບອກ​ກັບ ທ້າວ ກ. ວ່າ​ໃນ​ຊ່ວງ​ໄລ­ຍະ​ເວ­ລາ​ທີ່ລາວ​ບໍ່​ຢູ່​ນັ້ນ, ທ້າວ ກ. ໄດ້​ຕົກ​ເປັນຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ສານ​ຕັດ­ສິນ​ເປັນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ­ວິດ​ແລ້ວ ແລະ​ຊັບ​ສິນ​ທັງ​ໝົດ​ກໍ ແມ່ນ​ພໍ່​ແມ່​ເປັນ​ຜູ້​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະທ້າວ ກ. ກໍ​ໄດ້​ຂໍ​ເອົາ​ຊັບ​ສິນ​ທັງໝົດ​ດັ່ງ­ກ່າວ​ກັບ​ພໍ່​ແມ່​ຄືນ.

ແຕ່​ອີກ​ກໍ­ລະ­ນີ, ຄື​ທ້າວ ພະ­ຫັດ ເປັນ​ບຸກ­ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ສານ​ຕັດ­ສິນ​ເປັນ ຜູ້​ເສຍ​ຊີ­ວິດ​ຢູ່ ຊຶ່ງ​ທ້າວ ພະ­ຫັດ ບໍ່ມີ​ລູກ, ບໍ່​ມີ​ເມຍ  ແລະ​ບໍ່​ມີ​ພໍ່​ແມ່​ທ້າວ ພະ­ຫັດ ມີ​ແຕ່​ນ້ອງ​ຊາຍ​ໜຶ່ງ​ຄົນ, ທ້າວ ພະ­ຫັດ ມີ​ລົດ­ຈັກ​ໜຶ່ງ​ຄັນ, ລົດກະ­ບະ​ໜຶ່ງ​ຄັນ, ເຮືອນ ແລະ​ດິນ​ອີກ ໜຶ່ງ​ຕອນ ແລະ​ຕາມ​ກົດ­ໝາຍ​ກໍ​ຄື ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ລາວ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ສືບ ທອດ​ພາຍ­ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ, ທ້າວ ພະ ຫັດ ກັບ​ມາ ແລະ​ລາວ​ເອງ​ກໍ​ຮູ້​ວ່າ ຄົນ​ນັ້ນ​ກາຍ­ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ສານ​ຕັດສິນ​ແລ້ວ​ວ່າ​ເປັນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ­ວິດ​ແຕ່ ລາວ​ກັບ​ບໍ່​ທວງ​ທາວ​ຊັບ​ສົມ­ບັດ ດັ່ງ­ກ່າວ​ໃດໆກັບ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ ລາວ, ຈົນ​ຕົກ​ມາ​ຮອດ​ປີ​ທີ​ສີ່​ທ້າວ ພະ­ຫັດ ຈິ່ງ​ຄິດ​ຢາກ​ໄດ້​ຊັບ​ສິນ ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ນັ້ນ​ຄືນ, ດັ່ງ­ນັ້ນ​ຈິ່ງ ຂໍ​ທວງ​ທາວ​ເອົາ​ກັບ​ນ້ອງ​ຊາຍ,ແຕ່ ນ້ອງ​ຊາຍ​ບໍ່​ໃຫ້ ແລະ​ອ້າງ​ວ່າ​ທ້າວ ພະ­ຫັດ ບໍ່​ເອົາ​ແລ້ວ ແລະ​ຕົນ​ກໍ​ໄດ້ ສິດ​ສືບ​ທອດ​ຕາມ​ກົດ­ໝາຍ​ການ ສືບ​ທອດ​ມູນ​ມໍ­ລະ­ດົກ​ນັ້ນ­ແລ້ວ, ໃນ ກໍ­ລະ­ນີ​ດັ່ງ­ກ່າວ​ນີ້​ຕາມ​ກົດ­ໝາຍ​ກໍ ໄດ້​ລະ­ບຸ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຊັບ​ມີ ສິດ​ທວງ ທາວ​ເອົາ​ຊັບ​ທີ່​ເປັນ​ຂອງ​ຕົນ​ໄດ້ ພາຍ​ໃນ​ກຳ­ນົດ​ເວ­ລາ​ສາມ​ປີ​ຫາກ ເປັນ​ຊັບ​ເຄື່ອນ​ທີ່ ແລະ​ພາຍ​ໃນ​ກຳ­ນົດ​ເວ­ລາ​ຫົກ​ປີ ຫາກ​ຊັບ​ດັ່ງ­ກ່າວ ນັ້ນ​ເປັນ​ຊັບ​ຄົງ​ທີ່ ແລະ​ກ່ຽວ​ກັບ ກໍ­ລະ­ນີ​ຂອງ​ທ້າວ ພະ­ຫັດ ນີ້​ຕາມ ກົດ­ໝາຍ​ແລ້ວ ທ້າວ ພະ­ຫັດ  ໝົດ ສິດ​ໃນ​ການ​ທວງ​ທາວ​ເອົາ​ລົດ­ຈັກ ແລະ​ລົດ​ກະ­ບະ​ຂອງ​ຕົນ​ຄືນ​ຈາກ ນ້ອງ​ຊາຍ​ເນື່ອງ​ຈາ​ກວ່າ​ຊັບ​ສິນ​ທັງສອງ​ຢ່າງ​ນັ້ນ​ເປັນ​ຊັບ​ເຄື່ອນ​ທີ່ ຊຶ່ງ ມີ​ກຳ­ນົດ​ເວ­ລາ​ໃນ​ການ​ທວງ​ທາວ ເອົາ​ຄືນ​ພາຍ​ໃນ​ສາມ​ປີ, ແຕ່​ສຳ­ລັບ ເຮືອນ ແລະ​ດິນ​ໜຶ່ງ​ຕອນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ທ້າວ ພະ­ຫັດ ຕ້ອງ ໄດ້​ສົ່ງ​ຄືນ​ໃຫ້ ທ້າວ ພະ­ຫັດ ເນື່ອງ ຈາ​ກວ່າ​ເຮືອນ ແລະ​ດິນ​ແມ່ນ​ຊັບ ຄົງ​ທີ່ ຊຶ່ງ​ມີ​ອາ­ຍຸ​ຄວາມ​ໃນ​ການ ຮ້ອງ​ຟ້ອງ​ແມ່ນ​ຫົກ​ປີ ແລະ​ການ​ທີ່ ທ້າວ ພະ­ຫັດ ໄດ້​ທວງ​ທາວ​ເອົາ​ນຳ ນ້ອງ​ຊາຍ​ໃນ​ປີ​ທີ​ສີ່​ນັ້ນ​ກໍ​ຍັງ​ຖື​ວ່າ​ຢູ່ ໃນ​ອາ­ຍຸ​ຄວາມ​ຢູ່.

ທີ່ມາ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ