ດີທ໊ອກຮ່າງກາຍ ດ້ວຍໝາກຖົ່ວຂຽວ ດັບຮອ້ນຖອນພິດໄຂ້

ໝາກຖົ່ວຂຽວ

ສັບພະຄຸນ ສາມາດຊ່ວຍດັບຮ້ອນ ຖອນພິດໄຂ້ ຂັບປັດສະວະ ແກ້ອາການອາຫານເປັນພິດ ຫຼືຕັດພິດຈາກສະໝຸນໄພ ປ້ອງກັນໂລກຄວາມດັນເລືອດສູງໄດ້ອີກດ້ວຍ ແຖມຍັງມີປະໂຫຍດຕໍ່ຕັບ (ທາດໄມ້)

ຫຼືວ່າຈະເປັນແກ້ຮ້ອນໃນ ຖອນຜິດຈາກພືດ ແລະສານໜູ ບໍາລຸງສາຍຕາ ຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດ ຮັກສາອາການກະຫາຍນໍ້າ ລຳໄສ້ອັກເສບເບົາຫວານ ແລະຍັງຊ່ວຍກະຕຸ້ນປະສາດ ໂດຍມີແຄວຊຽມ ຟົດສະຟໍ ແລະແຄໂຣທີນເປັນສ່ວນປະກອບອີກດ້ວຍ.

ກໍລະນີໃຊ້ຖອນພິດຈາກພືດ ແລະສານໜູ

ໃຫ້ນໍ້າໝາກຖົ່ວຂຽວລ້າງໃຫ້ສະອາດ ໂດຍການນຳໄປຕົ້ມນໍ້າປະມານ 5-10 ນາທີ ແລ້ວເທເອົານໍ້າໝາກຖົ່ວຂຽວໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບພິດດື່ມເຂົ້າໄປຫຼາຍໆ ຈົນອາຈຽນອອກຫຼາຍສໍ່າໃດຍິ່ງເປັນການດີ ຈະຊ່ວຍຂັບພິດທີ່ເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍໄດ້ດີຫຼາຍ.

ສ່ວນສານພິດຈາກຢາຂ້າແມງໄມ້ ສານພິດຈາກໂຮງງານ

ສານພິດກຸ່ມນີ້ມັນແພ້ໝາກຖົ່ວຂຽວ ການກິນໝາກຖົ່ວຂຽວສາມາດລ້າງສານພິດຂອງຢາຂ້າແມງໄມ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີເລີຍ ແລ້ວກໍ່ຍັງຄົ້ນພົບອີກດ້ວຍວ່າ ໝາກຖົ່ວຂຽວຕົ້ນທໍາມະດາມັນບໍ່ມີລິດຫຼາຍປານໃດ ວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໝາກຖົ່ວຂຽວແຮງກວ່າເກົ່າ ແລະກຳຈັດສານພິດຈາກຢາຂ້າແມງໄມ້ໄດ້ນັ້ນກໍ່ຄື ເອົາໄປຕົ້ມກັບເຂົ້າ ຫຼື ຈະນຳໄປຫູງພ້ອມກັບເຂົ້າ.

ໂດຍການໃຊ້ໝາກຖົ່ວ 1 ສ່ວນ ເຂົ້າ 1 ສ່ວນ ຕົ້ມໃສ່ນຳກັນໃຫ້ເປັນເຂົ້າຕົ້ມ ຫຼືໄປຫູງກັບເຂົ້າ ນຳເອົາໝາກຖົ້ວຂຽວໄປແຊ່ນໍ້າໄວ້ກ່ອນ 1 ຄືນ ແລ້ວນຳໄປຫູງພ້ອມກັບເຂົ້າສານ ເຂົ້າຕົ້ມໝາກຖົ່ວຂຽວ ກິນລ້າງສານພິດຂອງຢາຂ້າແມງໄມ້ໄດ້ຜົນແນ່ນອນ.

ສ່ວນ ເຂົ້າຕົ້ມໝາກຖົ່ວຂຽວໃຊ້ ເຂົ້າຈ້າວ 1 ສ່ວນ+ໝາກຖົ່ວຂຽວ 1 ສ່ວນ ຕົ້ມເຂົ້າກັນ ກາຍເປັນເຂົ້າຕົ້ມແຊບ ຖ້າກິນປະຈໍາກໍ່ຈະລ້າງສານພິດຈາກຢາຂ້າແມງໄມ້ ແລະສານພິດຈາກໂຮງງານໄດ້.

 

ທີ່ມາ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ