ໂບກມືລາອາການຖ່າຍອອກຍາກ ພຽງກົດ “ຈຸດນີ້” ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຖ່າຍອອກງ່າຍຂຶ້ນ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງການຖ່າຍໝັກແລ້ວທຸກຄົນອາດເຄີຍມີອາການປວດທ້ອງຖ່າຍເອົາແທ້ເອົາວ່າ ບາດໄປຖ່າຍແທ້ພັດເບັ່ງບໍ່ອອກ ເບັ່ງຈັ່ງໃດກະບໍ່ອອກ ເຊິ່ງມັນເປັນຫາກວນໃຈເຮົາທີ່ສຸດແມ່ນບໍ່? ວັນນີ້ພວກເຮົາເລີຍມີເຄັດລັບການຖ່າຍງ່າຍມາໃຫ້ລອງເຮັດເບິ່ງ ເຊິ່ງຈະມີແນວໃດນັ້ນເຮົາມາອ່ານກັນເລີຍ

ວິທີເຮັດໃຫ້ “ຂີ້” ໄຫລອອກມາພາຍໃນເວລາສັ້ນໆ

ຄື: ໃຊ້ນິ້ວມືກົດໄປທີ່ຈຸດລະຫວ່າງຮູທະວານໜັກຂອງທ່ານກັບຖົງອັນທະ (ຜູ້ຊາຍ) ຖ້າເປັນຜູ້ຍິງແມ່ນລະຫວ່າງຮູທະວານໜັກກັບຊ່ອງຄອດ ກົດທີ່ຈຸດນັ້ນແລ້ວນວດໆ ພຽງເວລາສັ້ນໆ ການເບັ່ງອຸດຈະລະ “ຂີ້” ຂອງທ່ານກໍ່ຈະງ່າຍຂຶ້ນ ມັນຈະໄຫລອອກມາປານລາວາເລີຍ

259

ທີ່ມາ: http://www.naarn.com/