ສາລະພັດສັບພະຄຸນ ຊາຫົວສີໃຄ ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້

ສຸຂະພາບກັບລາວໂພສຕ໌ ວັນນີ້ ເຮົາຈະມານຳສະເໜີ ສັບພະຄຸນທາງຢາຂອງຫົວສີໃຄໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ຮູ້ກັນເຊິ່ງຈະມີແນວໃດນັ້ນ ໄປອ່ານພ້ອມກັນເລີຍ

2.2

ຫົວສີໃຄເປັນພືດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ປູກງ່າຍ ເໝາະກັບດິນທຸກສະພາບດິນ ຄົນສ່ວນຫຼາຍນິຍົມນຳໄປໃຊ້ແກ້ຄາວໃນເວລາແຕ່ງກິນ ແຕ່ສັບພະຄຸນຂອງຫົວສີໄຄບໍ່ໄດ້ໝົດພຽງເທົ່ານັ້ນ ມັນຍັງສາມາດໃຊ້ເປັນຢາໃນການປົວພະຍາດຕ່າງໆໄດ້ອີກດ້ວຍ

ສັບພະຄຸນ ແກ້ປວດກະດູກ, ປວດຫຼັງ, ປວດໜ້າແຂ່ງ, ປວດຂາ, ປ້ອງກັນກະດູກຜ່ອຍ ນັ່ງອ່ານໜັງສືແລ້ວລາຍຕາ ລຸກຂຶ້ນແລ້ວໜ້າມືດ ປ້ອງກັນໂຣກເບົາຫວານ ແລະ ຫລຸດໄຂມັນ
ວິທີເຮັດ ນຳຫົວສີໄຄມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ ໃຊ້ສ່ວນທີ່ເປັນຫົວກັບໃບ ສ່ວນຮາກບໍ່ເອົາ ນຳມາຊອຍຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງດີ ແລ້ວນຳມາຄົ້ວໃຫ້ເຫຼືອງຫອມ ງ່າຍໆພຽງເທົ່ານີ້ທ່ານກໍ່ມີຊາຫົວສີໄຄໄວ້ຊົງດື່ມທຸກເຊົ້າແລ້ວ