Apple ຂຶ້ນເປັນຮ້ານຄ້າອອນລາຍອັນດັບ 2 ຂອງໂລກເປັນຮອງພຽງ Amazon ເທົ່ານັ້ນ

ຜົນການຈັດອັນດັບຮ້ານຄ້າອອນລາຍຍອດຂາຍສູງສຸດຂອງ Internet Retailer ເປີດເຜີຍວ່າແອັບເປີ້ນເປັນອີຄອມເມຣີດຍອດຂາຍສູງທີ່ສຸດໃນໂລກອັນດັບທີ 2 ແລ້ວ

Online-Retail-800x456

ການຈັດອັນດັບຫຼ້າສຸດນັ້ນທາງ Internet Retailer ໄດ້ລວມເອົາຍອດຂາຍຮາດແວຂອງແອັບເປີ້ນນຳ (iPhone, iPad, iPod ແລະອື່ນໆ) ໂດຍກ່ອນໜ້ານີ້ຄິດໄລ່ເອົາແຕ່ iTunes ແລະ App Store ….ເຮັດໃຫ້ຍອດຂາຍລວມຂອງແອັບເປີ້ນສູງແຊງໜ້າເປັນອັນດັບ 2

ສຳລັບອັນດັບທີ 1 ໃນໂລກອີຄອມເມຣີດນັ້ນຍັງຄົງເປັນ Amazon ຍັກໃຫຍ່ເຊິ່ງມີຄະແນນສູງກວ່າແອັບເປີ້ນຫຼາຍ (ເພາະວ່າ ອາເມຊອນ ຕ່າງຈາກແອັບເປີ້ນຫຼາຍ)

ຍອດຂາຍສິນຄ້າອອນລາຍຂອງແອັບເປີ້ນນັ້ນແມ່ນ 24% ມາຈາກ iPhone ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບພາບລວມລາຍຮັບປັດຈຸບັນຂອງບໍລິສັດນຳ

ທີ່ມາ: WSJ