ທຶນການສຶກສາຟູນໄບ 2017-2018 ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ສະຖານທູດອາເມລິກາມີຄວາມຍິນດີປະກາດຮັບສະໝັກທຶນການສຶກສາຟູນໄບ 2017-2018 ສໍາລັບນັກຮຽນທີ່ຢາກໄປສຶກສາປະລິນຍາໂທທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ ແລະ ສະໝັກກ່ອນວັນທີ 1 ມິຖຸນາໄດ້ ທີ່:http://laos.usembassy.gov/fulbrightprogram.html

The U.S. Embassy is pleased to announce the opportunity to compete for 2017-2018 Fulbright Student Fellowship for graduate study in the United States.
Read more and apply before June 1st 2016 at :http://laos.usembassy.gov/fulbrightprogram.html

 

ແຫລ່ງຂ່າງຈາກ: U.S. Embassy Vientiane