ວິທີດູແລ “ຊ່ອງຄອດ” ຫຼັງເກີດລູກໃໝ່

ຄວາມກັງວົນໜຶ່ງສຳລັບແມ່ຍິງທີ່ເລືອກວິທີເກີດລູກແບບທຳມະຊາດ (ເກີດເອງບໍ່ໄດ້ຜ່າອອກ) ຄົງໜີບໍ່ພົ້ນເລື່ອງ “ຊ່ອງຄອດ” ທີ່ນອກຈາກຈະຢ້ານແລ້ວ ຍັງບໍ່ກ້າເອີ່ຍປາກຖາມໃຜອີກດ້ວຍ ແນ່ນອນວ່າຫຼັງເກີດລູກໃໝ່ ບໍ່ລິເວນຈຸດລັບຍ່ອມມີຄວາມປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຄວາມເຈັບປວດຈະດົນປານໃດນັ້ນ ຕ້ອງໃຊເວລາຮັກສາດົນປານໃດ ບັນຫາເລົ່ານີ້ ລາວໂພສຕ໌ມີຄຳຕອບມາໃຫ້.

Image1

ເລື່ອງບາດແຜ

ຫຼັງເກີດລູກທ່ານອາດຈະຮູ້ສຶກເຈັບປວດໄດ້ທັນທີຫຼັງຢາມືນໝົດ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີການຜ່າການຫຍິບກໍ່ຕາມທ່ານອາດຮູ້ສຶກເຈັບພາຍໃນ 3-5 ອາທິດຫຼັງເກີດລູກ ແລະ ອາດເຈັບຂຶ້ນເມື່ອໄອ ຫຼື ຈາມ ລວມທັງ 2-3ວັນທຳອິດທ່ານຈະຮູ້ສຶກເຈັບເມື່ອເວລາລຸກ, ນັ່ງ ແຕ່ອາການຈະຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງມີການຫຍິບ ຫຼື ມີການສີກຂາດ ທ່ານຈະຮູ້ສຶກປວດແສບ ເນື່ອງມາຈາກການຫຍິບບາດແຜ ເຊິ່ງບາດແຜຈະຄ່ອຍດີຂຶ້ນພາຍໃນ 7-10ວັນ ໃນຊ່ວງເວລານີ້ຂໍໃຫ້ທ່ານໃຈເຢັນໆ ຫາກແຜທີ່ຫຍິບແຫ້ງໄວ ຄວາມເຈັບປວດຕ່າງໆກໍ່ຈະຫາຍດີພາຍໃນ 6 ອາທິດ.

ວິທີດູແລ “ຊ່ອງຄອດ” ຫຼັງເກີດລູກ

ວ່າທີ່ແມ່ມືໃໝ່ສ່ວນຫຼາຍຕ້ອງໃຊ້ເວລາຟື້ນຕົວຈັກໄລຍະໜຶ່ງກ່ອນທີ່ຈະສາມາດກັບໄປໃຊ້ຊີວິດໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ເຊິ່ງການດູແລຕົວເອງໂດຍສະເພາະໃນຈຸດສຳຄັນຢ່າງຊ່ອງຄອດນັ້ນເຮັດໄດ້ໂດຍ.

ຄຳຖາມນີ້ຄົງຈະຄ້າງຄາໃຈວ່າທີ່ແມ່ມືໃໝ່ທຸກຄົນຄື “ແລ້ວຈຸດນັ້ນຈະກັບມາເປັນເໝືອນເດີມບໍ່” ຄຳຕອບຄື: ບໍ່ຄືເກົ່າແຕ່ກໍ່ໃກ້ຄຽງ ທັງນີ້ເປັນເພາະກ້າມເນື້ອບໍລິເວນຊ່ອງຄອດບໍ່ພຽງມີຄວາມສາມາດຢືດຂະຫຍາຍໄດ້ ແຕ່ຍັງສາມາດຫົດຕົວໄດ້ອີກດ້ວຍ ທ່ານຕ້ອງໝັ່ນບໍລິຫານຊ່ອງຄອດເປັນປະຈຳກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວກັບມາໃກ້ຄຽງຕອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນເກີດລູກ.

ຫາກທ່ານໃດບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈວີທີບໍລິຫານອະໄວຍະພາຍໃນຂອງຜູ້ຍິງທ່ານກໍ່ສາມາດເບິ່ງໃນວິດີໂອສາທິດຂ້າງລຸ່ມນີ້ໄດ້.

ໝາຍເຫດ: ວິດີໂອນີ້ໃຫ້ສຽງເປັນພາສາໄທ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈໃນການອະທິບາຍຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ລາວໂພສຕ໌.ຄອມ

ຂໍ້ມຸນຈາກ: ວາລະສານບັນທຶກຂອງແມ່.