ຕິດຕັ້ງ iOS 7 ເທິງ iPhone/iPod Touch ເກົ່າໆດ້ວຍ Whited00r 7

0
1683

Whited00r

ຂ່າວດີສຳລັບຜູ້ທີ່ຍັງໃຊ້ງານອຸປະກນເກົ່າແບບ iPhone/iPhone 3G (ຍັງມີບໍ່ນໍ້!!) ຄາດວ່າຍັງຄົງມີຢູ່ໃນຈຳນວນໜ້ອຍ ແລະ iPod Touch Gen 1, Gen 2 ເພາະວ່າທີມ whited00r ໄດ້ເຮັດການພອຣດລູກຫຼິ້ນໃໝ່ໆຂອງ iOS 7 ມາລົງເຄື່ອງຂອງເຈົ້າແລ້ວ ໂດຍເມື່ອເຮັດການອັບເດດເປັນ Whited00r 7 ແລ້ວກໍຈະໄດ້ໜ້າຕາຄືກັບ iOS 7 ເລີຍ

ສຳລັບ iPhone ລຸ້ນທຳອິດແລະລຸ້ນ iPhone 3G ລວມໄປຮອດ iPod Touch Gen 1, Gen 2 ເມື່ອຕິດຕັ້ງ Whited00r 7 ແລ້ວໜ້າຕາກໍຈະປ່ຽນໄປ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເປັນການປ່ຽນຣີມແບບ Winterboard ເທົ່ານັ້ນແຕ່ວ່າເປັນການປ່ຽນແບບແທ້ໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄອຄອນໜ້າຈໍຕອນດາວໂຫຼດ ລວມໄປຮອດລູກຫຼິ້ນໃໝ່ໆທີ່ບໍ່ມີມາກ່ອນແບບ controlcenter, multitasking, push notification, camera app, ເວົ້າໄດ້ວ່າຖ້າຍັງໃຊ້ງານ iOS 3.1.3 ຢູ່ກໍເຊົາຊະ ມາລົງ whited00r ຈະດີກວ່າ

ທີ່ມາ: Cult of Mac