ຮ່າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງລາວ

0
1625

99163500804488145819

ປະຕິບັດຕາມພັນທະຂອງ ສປປ.ລາວ ຕໍ່ສົນທິສັນຍາ ຊີດໍ ກໍຄືຖະແຫລງການ
ຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ຈິ່ງໄດ້ມີການ
ຮ່າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່
ແມ່ຍິງໃນ ສປປ.ລາວ ແຕ່ປີ 2014-2020 ຂຶ້ນ ເພື່ອໃຊ້ເປັນເອກະສານໃຫ້
ແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປ້ອງກັນ ແລະ
ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຮ່າງແຜນດຳເນີນງານ
ດັ່ງກ່າວມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ແທດເໝາະກັບແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.
ໃນວາລະກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ທ່ານນາງ ເຂັມແພງ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີ ປະຈຳ
ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ
ແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກ່າວໄຂກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບບັນດາ
ຮູບການ ແລະຜົນກະທົບຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ກໍຄືຜົນກະທົບຕໍ່ການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຊາດ ແລະ ການກີດຂວາງຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ
ແມ່ຍິງ ແລະ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນຂອງການ
ສ້າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ
ໃນ ສປປ.ລາວ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 6 ພາກຄື: ພາກທີ 1.ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່
ແມ່ຍິງໃນໂລກ ແລະ ໃນ ສປປ.ລາວ ພາກທີ 2.ເນື້ອໃນແຜນງານການ
ດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່
ແມ່ຍິງໃນ ສປປ.ລາວ ພາກທີ 3.ເວົ້າເຖິງງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ພາກທີ 4.ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາກທີ 5.
ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ພາກທີ 6.ມາດຕະການ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 19 ທັນວາ 2013
ທີ່ສູນເຝິກອົບຮົມ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ຫລັກ 5 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາງ ເຂັມແພງ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີ
ປະຈຳຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງແຂວງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈາກ
ກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງທົ່ວປະເທດ
ເຂົ້າຮ່ວມ 50 ກ່ວາຄົນ.

ຂ່າວ/ພາບ: ເທພະວົງສອນ

ທີ່ມາ http://www.vtetoday.la