ປະທານນາທິບບະດີ Obama ເຜີຍເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ iPhone

<ignore_js_op>

ເມື່ອຕອນທີ່ Barack Obama ໄດ້ຂື້ນເປັນປະທານທິບບະດີສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໜຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ Obama ຂັດຄ້ານກັບໜ່ວຍງານພາຍໃນກໍຄືເລື່ອງທີ່ຕ້ອງການຈະໃຊ້ BlackBerry ຕໍ່ໄປ ເຖິງວ່າຈະໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງບຸກຄົນສຳຄັນທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຫຼັງຈາກທີ່ສູ້ກັບໜ່ວຍງານຄັ້ງນັ້ນຜົນກໍຄືໄດ້ໃຊ້ BlackBerry ລຸ້ນພິເສດທີ່ອອກແບບມາເພື່ອງານຮັກສາຄວາມລັບລະດັບສູງ

ຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ Obama ເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ BlackBerry ມາໂດຍຕະຫຼອດ ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວປັນຫາບໍ່ແມ່ນວ່າຍຶດໝັ້ນ ແລະມັກ BlackBerry ແຕ່ຢ່າງໃດ ກົງກນັຂ້າມກໍຄືບໍ່ສາມາດໃຊ້ໂທລະສັບເຄື່ອງອື່ນໄດ້ຕ່າງຫາກ ດ້ວຍປັນຫາຂອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ມີເຈົ້າໃດແຂ່ງກັບ BlackBerry ໄດ້

ຂະໜາດລູກສາວຂອງ Obama ເອງກໍຍັງເປັນແຟນຂອງ Apple ຊ້ຳ

ທີ່ມາ:www.deklao.com