USB ຍຸກໜ້າ ຈະນ້ອຍລົງ ແລະບໍ່ມີດ້ານໜ້າ-ຫຼັງໃຫ້ສັບສົນອີກຕໍ່ໄປ

<ignore_js_op>

USB ຍຸກໜ້າທີ່ກຳລັງຈະມາແມ່ນ USB 3.1 ທີ່ຈະເຮັດມາໃຫ້ບາງລົງ ນ້ອຍລົງ ໂດຍທາງ USB Promoter Group ໄດ້ກຳນົດເປັນມາດຕະຖານ Type C Connecter ທີ່ມີໜ້າຕາຄືກັບ USB 2.0 Micro B Connectors ໃນປະຈຸບັນນັ້ນເອງ ແຕ່ວ່າຈະເຮັດໃຫ້ USB 3.1 ມີຄວາມໄວເພີ່ມຂື້ນກວ່າເກົ່າອີກຫຼາຍເທົ່າ (ເພີ່ມຄວາມໄວໂດ້ສົນໃຈທີ່ສຸດເພາະວ່າເວລາໂຫຼດຫຍັງເຂົ້າ USB ມັກຈະຊ້າໂພດ)

ສຳລັບຜູ້ທີ່ອ່ານແລ້ວຮູ້ສຶກວ່າຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກຫຼາຍເກີນໄປ ກໍຄົງຕ້ອງບອກວ່າ USB 3.1 ນັ້ນທ້າຍສາຍຈະມີຄວາມບາງຫຼາຍຂື້ນ ແລະທີ່ສຳຄັນກໍຄືກັບຫົວເທິງລຸ່ມໄດ້ຄືກັບສາຍ Lightning ຂອງ Apple ທີ່ບໍ່ຕ້ອງມານັ່ງຕວດສອບອີກຕໍ່ໄປວ່າສຽບຖືກຝາກຫຼືຜິດຝາກ ນອກຈາກນີ້ຍັງເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານຍຸກໃໝ່ແບບການຈ່າຍໄຟໃຫ້ກັບອຸປະກອນ ແລະຮອງຮັບອະນາຄົດໃໝ່ໆ ຕໍ່ໄປ ສ່ວນຂ່າວຮ້າຍກໍຄື Type C ນີ້ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບອຸປະກອນໃນປະຈຸບັນໄດ້ (ເປັນເພາະວ່າຮູສຸບ USB ໂຕເກົ່າມັນໃຫຍ່ເກີນຕິເບາະ) ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຊື້ໃໝ່ຍົກຊຸດ ທັງອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ ແລະສາຍນຳອີກ

ທີ່ມາ:www.deklao.com