ໂທລະສັບຕົກນ້ຳ ຈະເຮັດແນວໃດດີ

ປັດຈຸບັນນີ້ເທັກໂນໂລຢີ ໃດ້ເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນຊີວິດ ຂອງຄົນເຮົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຖ້າຈະເວົ້າເຖິງເທັກໂນໂລຢີແລ້ວ ໂທລະສັບກໍ່ເປັນເທັກໂນໂລຢີຫນຶ່ງ
ທີ່ບໍ່ເວົ້າເຖິງບໍ່ໃດ້ເລຍ ເພາະວ່າປັດຈຸບັນນີ້ທຸກຄົນອາດຈະມີໂທລະສັບໃຊ້ກັນຢ່າງແນ່ນອນ ສຳລັບຄນທີ່ບໍ່ມີໂທລະສັບໃຊ້ຄົງຈະເປັນໄປບໍ່ໃດ້ ຫຼືອາດຈະມີນ້ອຍ
ເພາະໂທລະສັບມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍ ຢ່າງເຊັ່ນ ໃຊ້ໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ການໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ເປັນຕົ້ນ
ສຳລັບວິທີການຮັກສາເບິ່ງແຍ້ງໂທລະສັບ ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ຢູ່ກັບເຮົາໃດ້ນານ ທ່ານຈະຕ້ອງໃຊ້ແບັດຖະນຸຖະນອມ ແລະມື້ນີ້ເຮົາມີຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປໃນການແກ້ບັນຫາ
ຖ້າເກີດວ່າໂທລະສັບຂອງທ່ານນັ້ນ ໃດ້ຫຼົ້ນຕົກນ້ຳໄປຈະເຮັດແນວໃດດີ ມີດັ່ງນີ້ັ:

cellphone-drop

 

– ຖ້າເກີດວ່າໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຫຼົ່ນຕົກນ້ຳໄປ ກໍ່ໃຫ້ທ່ານັ້າວນຳເອົາໂທລະສົບນັ້ນ ຂື້ນມາຈາກນ້ຳທັນທີ
– ແລະຢ່າເປີດເຄື່ອງເດັດຂາດ ເນືອງຈາກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດວົງຈອນ ຂອງເຄື່ອງເກິດການຊອດໃດ້
– ຈາກນັ້ນກໍ່ໃຫ້ນຳອຸປະກອນຕ່າງໆ ມາແຍກຊີ້ນສ່ວນອອກ ຢ່າງເຊັ່ນ ໃຫ້ແຍກໂທລະສັບ ແລະແບັດເຕີລີ່ ແລະຊີມ ອອກຈາກກັນ
– ເສັດແລ້ວກໍ່ໃຫ້ສະບັດນ້ຳອອກແຮງໆ ເພາະວ່າຈະໃດ້ເອົານ້ຳອອກຈາກເຄື່ອງ ຫຼືວ່າທ່ານຈະໃຊ້ພັດລົມ ເປົ່າໃດ້ເຊັ່ນກັນແລະຢ່ານຳໄປຕາກແດດເດັດຂາດ
ເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນ ທີ່ໃດ້ຈາກແສງແດດນັ້ນ ມັນສູງເກີນໄປ
– ຖ້າເກີດວ່າໂທລະສັບແຫ້ງແລ້ວ ກໍ່ໃຫ້ນຳໄປແຊ່ ໃວ້ໃນຖັງເຂົ້າສານແລະປະໃວ້ສັກ 1-2 ມື້
– ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໃຫ້ນຳແບັດເຕີລີ່ແລະຊີມທີ່ທອດໃວ້ນັ້ນນຳມາທົດລອງໃສ່ຈາກນັ້ນກໍ່ລອງເປີດເຄື່ອງເບິ່ງແລ້ວກໍ່ກວດເຄື່ອງເບິ່ງໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍວ່າໃຊ້ໃດ້ຫຼືບໍ່
ພຽງເທົ່ານີ້ທ່ານກໍ່ຈະໃດ້ໂທລະສັບເຄື່ອງເດີ່ມກັບມາໃຊ້ຄືເກົ່າ.