Facebook for Android ກຽມໃຊ້ Flat UI

0
1677

134250i32xhjh6tvlvxs4m

ແອັບ Facebook ເວີຊັ່ນໃໝ່ (4.0) ທີ່ກຳລັງຈະອອກໃນໄວໆນີ້ ຈະມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼາຍ ເພາະວ່າທາງ Facebook ຕັດສິນໃຈຈະຍ້າຍມາໃຊ້ Flat UI ຕາມແນວທາງການພັດທະນາຂອງແອັບ iOS ແລ້ວ ແລະທີ່ສຳຄັນຄືແອັບ Android ກໍຈະໄດ້ຮັບການອັບເດດນີ້ນຳ

ສຳລັບງານນີ້ບໍ່ຄ່ອຍເປັນຕາໝັ້ນໃຈເທົ່າໃດ ເນື່ອງຈາກວ່າ Flat UI ນັ້ນຈະເຂົ້າກັບ iOS ເປັນຢ່າງດີ ແຕ່ວ່ານີ້ແມ່ນລະບົບປະຕິບັດການ Android ຄົງຕ້ອງໄດ້ຖ້າເບິ່ງວ່າທາງ Facebook ຈະເຮັດຈັ່ງໃດເພື່ອໃຫ້ແອັບຕົວນີ້ເຂົ້າກັບ Android ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ສຳລັບ Faebook ເວີຊັ່ນນີ້ກຳລັງຢູ່ໃນການທົດສອບພາຍໃນ ແລະໜ້າຈະປະກາດເປີດຕົວ ລວມໄປເຖິງເປີດໃຫ້ໂຫຼດໄປໃຊ້ງານດ້ວຍໜ້າຕາແບບໃໝ່ ພາຍໃນ 2 – 3 ອາທິດທີ່ຈະມາຮອດນີ້

ທີ່ມາ: Engadget