Winamp ອາດຈະບໍ່ດັບເພາະວ່າ Microsoft ເຮັດທ່າທີສົນໃຈຈະຊື້

0
1612

Winamp ທີ່ຫາກ່ອນຈະເປັນຂ່າວມື້ວານນີ້ວ່າຈະປິດຕົວລົງ (ຂໍໂທດຫຼາຍໆໂດ້ລືມເອົາມາລົງໃຫ້ອ່ານ) ແລະຫາຍໄປຈາກວົງການໃນວັນທີ 20 ເດືອນທັນວາທີ່ຈະມາຮອດນີ້ອາດຈະຍັງຕໍ່ລົມຫາຍໃຈໄດ້ແບບສະບາຍຢູ່ ເມື່ອທາງ Microsoft ກຳລັງຟ້າວເຈລະຈາກັບເຈົ້້າຂອງແບບ AOL ໂດຍໜ້າຈະນຳໄປໃຊ້ງານເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ Windows ຕໍ່ໄປ

ທາງ TechCrunch ກໍຍັງບອກວ່າການເຈລະຈາລະຫວ່າງ AOL ກັບ Microsoft ຍັງໍ່ຈົບ ດັ່ງນັ້ນເລື່ອງນີ້ອາດຈະຈົບລົງດ້ວຍການຫາຂໍ້ສະຫຼຸບບໍ່ໄດ້ ທາງ Winamp ກໍຈະຫາຍໄປຈາກຕະຫຼາດຄືເກົ່າກໍເປັນໄປໄດ້ ຢ່າງໃດກໍຕາມສຳລັບການເຈລະຈາຂອງ Microsoft ນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ສິດ ແລະໂປຣແກຣມ Winamp ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ວ່າລວມໄປເຖິງ Shoutcast ສະຖານີວິທະຍຸອອນລາຍນຳເຊັ່ນກັນ ໂດຍເປັນຜົນງານຂອບງຜູ້ສ້າງ Winamp ທີ່ສ້າງເອົາໄວ້ ແລະຍັງຄົງໃຫ້ບໍລິການຈົນຮອດປະຈຸບັນ ສຳລັບການເຈລະຈານີ້ຄາດວ່າໜ້າຈະສະຫຼຸບຜົນໄດ້ໃນອາທິດໜ້າ

ຍັງຄົງເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າສົງໄສວ່າ Winamp ນັ້ນຄວາມນິຍົມເລີ່ມຫຼຸດລົງໄປເລື້ອຍໆແລະບໍ່ມີຊື່ສຽງອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ ດ້ວຍເຫດໃດທາງ Microsoft ຈຶ່ງສົນໃຈທີ່ຈະຊື້ໄປ ຫຼືອາດຈະມີແຜນເຮັດໂຄງການຫຍັງບາງຢ່າງບໍ?

ທີ່ມາ: The Verge