ຄອມພິວເຕີເຈົ້າອາດຕິດໄວຣັສ ຖ້າມັກເຮັດຕາມ 9 ສິ່ງນີ້

0
1555

010430l720gnz27970j728

1.ມືໄວ ໃຈໄວ
ຖ້າ ມີອີ່ຫຍັງຂື້ນມາໃນໜ້າຈໍທ່ານ ແລ້ວທ່ານມັກໄປກົດຮັບໂດຍບໍ່ອ່ານຫຼືຄິດອີ່ຫຍັງເລີຍ ເຊັ່ນ ການກົດປຸ່ມ Yes ຫຼື Accept ອາດເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຂອງເຮົາຕິດໄວຣັສໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ ແຖມເຮົາອາດເປັນໂຕເຜີຍແຜ່ໄວຣັສກໍໄດ້ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນອ່ານຂໍ້ຄວາມກ່ອນທີ່ຈະກົດປຸ່ມ Yes ຫຼື Accept

2.ບໍ່ມັກອັບເດດໂປຣແກຣມສະແກນໄວຣັສ
ຄົນເຮົາມັກຄິດວ່າໂປຣແກຣມທີ່ມີຢູ່ມັນດີຢູ່ແລ້ວ ກໍເລີຍວາງໃຈແລ້ວບໍ່ມັກອັບເດດໂປຣແກຣມ ຢ່າລືມວ່າຄົນທີ່ປ່ອຍໄວຣັສນັ້ນເຂົາອັບເດດໄວຣັສໃໝ່ໆ ຕະຫຼອດຖ້າເຮົາບໍ່ອັບເດດໂປຣແກຣມ ໂຕສະແກນທີເຮົາມີຢູ່ກໍຈະນຳບໍ່ທັນໄວຣັສໂຕໃຫມ່ໆ ດັ່ງນັ້ນຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ເຄື່ອງເຮົາຕິດໄວຣັສກໍຕ້ອງໝັ່ນອັບເດດໂປຣແກຣມຢູ່ຕະຫຼອດ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນການຕິດໄວຣັສ ຫາກບໍ່ຕ້ອງການອັບເດດຕະຫຼອດ ກໍຄວນຕັ້ງເວລາສະແກນອັດຕະໂນມັດເລີຍຈະດີກວ່າ

3.ບໍ່ຢາກເສຍເວລາສະແກນເຄື່ອງ
ຄົນ ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ມັກສະແກນເຄື່ອງ ເພາະຢ້ານເສຍເວລາ ແຕ່ຢ່າລືມວ່າຖ້າເຄື່ອງເຮົາມີໄວຣັສເຂົ້າຈະຍິ່ງເສຍເວລາຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ເພາະເຮົາຕ້ອງມາຟໍແມັດຫຼືລົງ Windows ໃໝ່ ເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາກວ່າຈະໄດ້ໃຊ້ງານເປັນປົກກະຕິຄືເກົ່າ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາກໍຄວນຈະສະແກນເຄື່ອງຕະຫຼອດເດີ້

4.ບໍ່ກ້າອັບເດດໂປຣແກຣມ
ບາງ ທ່ານອາດນຳໂປຣແກຣມສະແກນໄວຣັສປອມມາໃຊ້ ເຮັດໃຫ້ຢ້ານຈົນບໍ່ກ້າອັບເດດໂປຣແກຣມ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໂປຣແກຣມທີ່ມີຢູ່ນັ້ນບໍ່ມີຄ່າ ເຖິງມີໄວ້ກໍບໍ່ສາມາດສະແກນໄວຣັສໂຕໃຫມ່ໆ ໄດ້ ດັ່ງນັ້ນຄວນຈະຫາຊື້ໂປຣແກຣມສະແກນໄວຣັສທີ່ລາຄາບໍ່ແພງຫຼາຍມາໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອງເຮົາບໍ່ຕິດໄວຣັສ (ແຕ່ວ່າປະເທດລາວເຮົາມັກນິຍົມຂອງປອມຫຼາຍ)

5.ມັກຂອງຟຣີ
ຄົນທີ່ມັກໂຫຼດໂປຣແກຣມຕ່າງໆ ມາໃຊ້ເອງທີ່ມັກດາວໂຫຼດຕາມ Bit Torrent ຫາກຄົນທີ່ເອົາໄຟຣມາປ່ອຍບໍ່ໄດ້ສະແກນກ່ອນຫຼືເອົາໄຟຣແຄັກມາໃຫ້ ເປັນເວີຊັ່ນເຕັມອາດຈະມີ Spyware ກໍໄດ້ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອໂຫຼດມາແລ້ວກໍຄວນສະແກນກ່ອນເດີ້

6.ເປີດອ່ານອີເມວບໍ່ເລືອກ
ສຳລັບ ບາງຄົນທີ່ມັກເປີດອ່ານອີເມວບໍ່ເລືອກ ໂດຍບໍ່ເບິ່ງໃຫ້ດີກ່ອນວ່າສົ່ງມາຈາກໃສ ເຖິງວ່າອີເມວນັ້ນຖືກສົ່ງມາຈາກໝູ່ຂອງທ່ານເຂົາອາດຈະບໍ່ໄດ້ສົ່ງຫຼືສົ່ງມາແບບບໍ່ ຮູ້ໂຕ ເນື່ອງຈາກເຄື່ອງຂອງເຫຍື່ອໄວຣັສນັ້ນໄດ້ສັ່ງໂປຣແກຣມໃຫ້ໂຕເອງສົ່ງເມວແຜ່ກະຈາຍ ໄປຫາຜູ້ທີ່ມີລາຍຊື່ໃນ Address Book ແຕ່ກໍມີຂໍ້ສັງເກດ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນ Re:… ສົ່ງມາໃຫ້ເຮົາໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ສົ່ງເມວໄປເລີຍ

7.ສຽບ Flash Drive ບໍ່ເລືອກ
ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຕາມສຳນັກງານ ຫຼືນັກສຶກສາ ເພາະຈະມັກຈັບ Flash Drive ໝູ່ໄປບັນທຶກງານ ພໍໃຊ້ງານແລ້ວບໍ່ມັກສະແກນໄວຣັສ ເຮັດໃຫ້ຕິດໄວຣັສໄດ້ງ່າຍ

8.ມັກເຂົ້າເວັບໂປ້ຫຼືເບິ່ງຮູບໂປ້
ຄົນ ສ່ວນຫຼາຍຈະມັກເບິ່ງຮູບໂປ້ ຫຼືຮູບໂປ້ຈະມີຕາມເວັບທົ່ວໆໄປ ຕົວະໃຫ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງເຊິ່ງເວັບເຫຼົ່ານັ້ນຈະມີໄວຣັສຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍສັງເກດໄດ້ງ່າຍໆ ຄືເມື່ອເຂົ້າໄປແລ້ວຈະໃຫ້ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມບາງຢ່າງ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເຂົ້າເວັບກໍຄວນເບິ່ງໃຫ້ດີໆ

9.ອ່ານຫຼືແປບໍ່ອອກ
ນີ້ ອີກແບບໜຶ່ງທີ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍເປັນ ເມື່ອອ່ານບໍ່ອອກກໍຈະກົດເມື່ອມີຂໍ້ຄວາມຫຼືໄຟຣຕ່າງໆ ຂື້ນມາ ຄວນບໍ່ໃຫ້ກົດຂໍ້ຄວາມທີ່ອ່ານບໍ່ອອກຫຼືບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ

ໂອ້ສຸດຍອດເລີຍຄັນບໍ່ເຮັດຕາມນີ້ໄດ້ໝົດຄົງຈະບໍ່ມີໄວຮັສ