Samsung ຕຽມນຳເອົາ Tizen ໄປໃຊ້ກັບຕູ້ເຢັນ

070143w8pmrxgg7gbtcjb8

Samsung ຕຽມນຳເອົາ Tizen ໄປໃຊ້ກັບຕູ້ເຢັນ

ຫຼັງຈາກທີ່ມີຂ່າວເປີດເຜີຍວ່າກ້ອງ NX3000 ນັ້ນໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການ Tizen OS ເປັນຫຼັກ (ແຕ່ກັບບໍ່ເອົາມາໃຊ້ໃນໂທລະສັບຈັກເທື່ອ) ຫຼ້າສຸດນີ້ກໍມີສິນຄ້າກຸ່ມໃໝ໋ ທີ່ບໍ່ມີເຈົ້າຕະຫຼາດແບບ Android ຫຼື iOS ແລະນັ້ນກໍຄື…. ຕູ້ເຢັນອັດສະລິຍະ

ຖືກຕ້ອງແລ້ວ! ຕູ້ເຢັນອັດສະລິຍະ ໂດຍຕູ້ເຢັນນີ້ຈະມີໜ້າຈໍຂະໜ!ດໃຫຍ່ໃນຕົວ ມາພ້ອມກັບ RAM 256 – 512 MB ແລະຮອງຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ WiFi ແລະມີຄວາມຈຳໃນຕົວໜ້ອຍໜຶ່ງ ເຖິງວ່າຈະຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຕູ້ເຢັນສະຫຼາດນີ້ເຮັດຫຍງໄດ້ແນ່ ແຕ່ກໍເດົາວ່າໜ້າຈະມີລູກຫຼິ້ນພື້ນໆ ແບບຕວດສອບສິ່ງຂອງໃນຕູ້ເຢັນວ່າມີຫຍັງແນ່ ຫຼືອາດຈະຫາສູດເຮັດອາຫານອອນລາຍໃຫ້ ແລະຕັ້ງເວລາເຕືອນສິ່ງຂອງໝົດອາຍຸ

ນອກຈາກນີ້ກໍໜ້າຈະມີລູກຫຼິ້ນທີ່ເຮົາ ຍັງຄິດບໍ່ອອກວ່າເປັນຫຍັງເຮົາຕ້ອງໃຊ້ຕູ້ເຢັນອັດສະລິຍະນັ້ນເອງ ແນ່ນອນວ່າລາຄາຍັງບໍ່ເປັນທີ່ເປີດເຜີຍ ແລະກຳນົດມື້ວາງຈຳໜ່າຍນັ້ນຍັງບໍ່ລະບຸຕາຍຕົວ ເນື່ອງຈາກວ່າຍັງຢູ່ໃນຊ່ວງຂອງການພັດທະນານັ້ນເອງ 

ທີ່ມາ:www.deklao.com