ທ່ານເຄີຍສະກົດແນວໃດ? ພະຍຸ ຫຼື ພາຍຸ?

ຄຳທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ ‘ລົມທີ່ພັດແຮງເຮັດໃຫ້ເຮືອນຊານເພພັງ’, ທ່ານເຄີຍສະກົດແນວໃດ? ພະຍຸ ຫຼື ພາຍຸ?

12122837_536932443126858_1453957152945161749_n

ຄຳຕອບ:
ຄຳທີ່ສະກົດຖືກຕ້ອງແມ່ນ ‘ພາຍຸ’

ທີ່ມາ ເພສ ພາສາລາວ https://www.facebook.com/phasalao?fref=ts

ພສລ