ປະຈຳເດືອນມາ15ມື້ເປັນສັນຍານເຕືອນບອກຫຍັງ?

ดาวน์โหลด

ຖ້າ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ເລື່ອງ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ສຳລັບ​ຜູ້ຍິງປົກກະຕິ​ແລ້ວ​ໄລ​ຍະ​ເວລາ​ຂອງ​ການ​ເປັນ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ຈະ​ຢູ່​ປະ​ມານ3-7ມື້ແຕ່​ທັງ​ນີ້​ກໍ​ມີ​ຜູ້ຍິງ​ບາງ​ຄົົນທີ່​ຕ້ອງ​ກັງ​ວົນ​ໃຈ​ກັບ​ບັນຫາ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ທີ່​ມາ​ບໍ່​ເປັນ​ປົກກະຕິເຊັ່ນ:ບາງ​ເດືອນ​ກໍ​ມາ​ໜ້ອຍ​ເກີນ​ໄປຫລື​ບາງ​ເດືອນ​ກໍ​ມາ​ຫລາຍ​ເກີນ​ໄປຊຶ່ງ​ຫລາຍ​ໃນ​ບ່ອນນີ້​ຫລາຍໆຄົນ​ອາດຈະ​ມາ​ບໍ່​ໜ້ອຍ​ກວ່າ15ມື້​ແລ້ວ​ຄວາມ​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ເພາະ​ສາ​ເຫດ​ຫຍັງຫລື​ຈະ​ເປັນ​ສັນ​ຍານ​ບອກ​ຫຍັງ​​ໄດ້​ນຳສາວໆ​ມາ​ໄຂ​ຂໍ້​ສົງ​ໄສ​ກັນ​ເລີຍດີກ່ວາ

ສາ​ເຫດ​ທີ່​ເຮັດໃຫ້​ປະຈຳ​ເດືອນ​ມາ​ດົນ​ກວ່າ15ມື້ເປັນ​ເພາະ​ສາ​ເຫດ​ເຫລົ່າ​ນີ້​
ລະ​ດັບ​ຮໍໂມນ​ບໍ່​ສົມ​ດຸນສຳລັບ​ສາ​ເຫດ​ນີ້ເປັນ​ສາ​ເຫດ​ທີ່​ພົບ​ໄດ້​ເລື້ອຍ​ໆທີ່ສຸດ​ສຳລັບ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ບັນຫາ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ມາ​ຫລາຍອັນ​ເນື່ອງ​ມາ​ຈາກ​ການ​ຕົກ​ໄຂ່​ບໍ່​ສະ​ໝ່ຳ​ສະເໝີຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດໃຫ້​ເລືອດ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ອອກ​ຫລາຍກວ່າ​ປົກກະຕິ​ນັ້ນ​ເອງ​ຊຶ່ງ​ບັນຫາ​ນີ້​ຈະ​ພົບ​ໄດ້​ເລື້ອຍ​ໃນ​ຄົົນທີ່​ເປັນ​ພະຍາດ​ເບົາ​ຫວານ,ຕຸ້ຍ​ເກີນ​ໄປ,ຄຽດ​ເກີນ​ໄປຫລື​ອອກ​ກຳ​ລັງ​ກາຍ​ແບບ​ຫັກ​ໂຫມ ເປັນ​ຕົ້ນ
ມີ​ຊີ້ນປົ່ງ​ໃນ​ກ້າມ​ຊີ້ນ​ມົດລູກຊຶ່ງ​ກ້ອນ​ຊີ້ນ​ອັນ​ນີ້​ຈະ​ໄປ​ຂັດ​ຂວາງ​ການຫົດ​ຮັດ​ໂຕ​ຂອງ​ກ້າມ​ຊີ້ນ​ມົດລູກເຮັດໃຫ້​ເມື່ອ​ເວລາ​ທີ່​ມົດລູກ​ບີບ​ຮັດ​ໂຕ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ຈະ​ເຮັດໃຫ້​ເສັ້ນ​ເລືອດ​ຈີກ​ຂາດຈຶ່ງ​ເປັນ​ສາ​ເຫດ​ໃຫ້​ເລືອດ​ອອກ​ຫລາຍ​ແລະ​ດົນ​ຜິດ​ປົກກະຕິ
ເຍື່ອ​​ໂພງ​ມົດລູກ​ໜາ​ໂຕ​ຜິດ​ປົກກະຕິເມື່ອ​ຫລຸດ​ອອກ​ມາຈຶ່ງ​ເປັນ​ເລືອດ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ທີ່​ມີ​ຈຳນວນ​ຫລາຍຊຶ່ງ​ຄວາມ​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ນີ້​ອາດ​ເຮັດໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ມະ​ເຮັງ​ໄດ້​ໃນ​ອະນາຄົດ
ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ຂອງ​ມົດລູກ​ຫລື​ປາກ​ມົດລູກຈະ​ເຮັດໃຫ້​ເລືອດ​ອອກ​ມາ​ຜິດ​ປົກກະຕິຊຶ່ງ​ຈະ​ມີ​ອາການ​ເຈັບ​ທ້ອງ​ນ້ອຍແລະ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ຈະ​ມີ​ກິ່ນ​ເໝັນ​ຮ່ວມ​ນໍາ
ໃຊ້​ວິທີ​ຄຸມ​ກຳ​ເນີດ​ໂດຍ​ການ​ໃສ່​ຫ່ວງ​ຄຸມ​ກຳ​ເນີດເຮັດໃຫ້​ມີ​ເລືອດ​ອອກ​ຫລາຍຊຶ່ງ​ເປັນ​ອາການ​ຂອງ​ຜົນ​ຂ້າງ​ຄຽງ​ນັ້ນ​ເອງ​
​ສຳລັບ​ເຈົ້າ​ສາວໆຄົນ​ໃດ​ທີ່​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ມາ​ດົນ​ກາຍ15ມື້​ແບບ​ນີ້​ຂໍ​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ໄປ​ພົບໝໍເພື່ອ​ກວດ​ເຊັກ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ຈະ​ດີ​ທີ່ສຸດເພື່ອ​ມີ​ບັນຫາ​ຫຍັງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຈະ​ໄດ້​ຮູ້​ໂຕ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ​ຈະ​ໄດ້​ປິ່ນປົວ​ໄດ້​ທັນ