SAMSUNG GALAXY S IV ມີ 2 ສີ

0
1571

Samsung-Galaxy-S4-teaser

SAMSUNG GALAXY S IV ມີ 2 ສີ ດຳແລະຂາວ ຫນ່ວຍຄວາມຈຳພາຍໃນ 64GB?

ເຖິງວ່າທາງ Samsung ຈະເປີດໂຕ Galaxy S III ພ້ອມກັນ 3 ລຸ່ນກໍຄືຄວາມບັນຈຸ 16GB, 32GB ແລະ 64GB ຫລາຍຄົນອາດຈະຫວັງວ່າທາງ Samsung ອາດຈະເປີດໂຕ Galaxy S IV ທີ່ມີຄວາມບັນຈຸຫລາຍກວ່າ 64GB ແຕ່ຂ່າວລ່າສຸດສຳລັບ Samsung Galaxy S IV ນັ້ນມີການບອກວ່າໂຕເຄື່ອງຈະມີລຸ່ນ 64GB ອອກມາຂາຍເປັນຄວາມບັນຈຸສູງສຸດແລະກໍຍັງມີລຸ່ນ 16GB ແລະ 32GB ຄືເກົ່າ ແຕ່ສິ່ງທີ່ປ່ຽນໄປກໍຄືເລື່ອງຂອງສີ

Samsung Galaxy S IV ຈະມາພ້ອມກັບ 2 ສີຄືສີດຳແລະສີຂາວ ຕ່າງຈາກ Galaxy S III ທີ່ເປີດໂຕດ້ວຍສີຟ້າແລະສີຂາວ ໂດຍໂຕເຄື່ອງ Galaxy S IV ນັ້ນຈະຍັງສາມາດໃສ່ microSD Card ໄດ້ຄືກັບລຸ່ນ Galaxy S ທີ່ຜ່ານມາທັງຫມົດ ແລະຕາມຂ່າວກ່ອນຫນ້ານີ້ກໍລະບຸວ່າໂຕເຄື່ອງຈະມາພ້ອມກັບ CPU Snapdragon 600 ສຳລັບເວີຊັ່ນຂາຍທີ່ຝັ່ງອາເມລິກາເຫນືອສ່ວນບ່ອນອື່ນໆຈະໄດ້ໃຊ້ເປັນ Exynos 5 Octa ໂຕໃຫມ່

Samsung ຈະເປີດໂຕ Galaxy S IV ໃນວັນທີ 14 ມີນາຄົມນີ້ທີ່ເມືອງນິວຢອກ ເຊິ່ງພວກເຮົາກໍໄດ້ບອກໄປແລ້ວກັບຂ່າວກ່ອນຫນ້ານີ້ເອງ ເຊິ່ງຫນ້າຈະເລີ່ມວາງຂາຍໃນຊ່ວງເດືອນເມສານີ້

ໂດຍ  ເດັກລາວ

– See more at: http://www.deklao.com/samsung-galaxy-s-iv-%e0%ba%a1%e0%ba%b5-2-%e0%ba%aa%e0%ba%b5/#sthash.8H9c7N6b.dpuf

Samsung-Galaxy-S4-teaserSAMSUNG GALAXY S IV ມີ 2 ສີ ດຳແລະຂາວ ຫນ່ວຍຄວາມຈຳພາຍໃນ 64GB?

ເຖິງວ່າທາງ Samsung ຈະເປີດໂຕ Galaxy S III ພ້ອມກັນ 3 ລຸ່ນກໍຄືຄວາມບັນຈຸ 16GB, 32GB ແລະ 64GB ຫລາຍຄົນອາດຈະຫວັງວ່າທາງ Samsung ອາດຈະເປີດໂຕ Galaxy S IV ທີ່ມີຄວາມບັນຈຸຫລາຍກວ່າ 64GB ແຕ່ຂ່າວລ່າສຸດສຳລັບ Samsung Galaxy S IV ນັ້ນມີການບອກວ່າໂຕເຄື່ອງຈະມີລຸ່ນ 64GB ອອກມາຂາຍເປັນຄວາມບັນຈຸສູງສຸດແລະກໍຍັງມີລຸ່ນ 16GB ແລະ 32GB ຄືເກົ່າ ແຕ່ສິ່ງທີ່ປ່ຽນໄປກໍຄືເລື່ອງຂອງສີ

Samsung Galaxy S IV ຈະມາພ້ອມກັບ 2 ສີຄືສີດຳແລະສີຂາວ ຕ່າງຈາກ Galaxy S III ທີ່ເປີດໂຕດ້ວຍສີຟ້າແລະສີຂາວ ໂດຍໂຕເຄື່ອງ Galaxy S IV ນັ້ນຈະຍັງສາມາດໃສ່ microSD Card ໄດ້ຄືກັບລຸ່ນ Galaxy S ທີ່ຜ່ານມາທັງຫມົດ ແລະຕາມຂ່າວກ່ອນຫນ້ານີ້ກໍລະບຸວ່າໂຕເຄື່ອງຈະມາພ້ອມກັບ CPU Snapdragon 600 ສຳລັບເວີຊັ່ນຂາຍທີ່ຝັ່ງອາເມລິກາເຫນືອສ່ວນບ່ອນອື່ນໆຈະໄດ້ໃຊ້ເປັນ Exynos 5 Octa ໂຕໃຫມ່

Samsung ຈະເປີດໂຕ Galaxy S IV ໃນວັນທີ 14 ມີນາຄົມນີ້ທີ່ເມືອງນິວຢອກ ເຊິ່ງພວກເຮົາກໍໄດ້ບອກໄປແລ້ວກັບຂ່າວກ່ອນຫນ້ານີ້ເອງ ເຊິ່ງຫນ້າຈະເລີ່ມວາງຂາຍໃນຊ່ວງເດືອນເມສານີ້

ໂດຍ  ເດັກລາວ

– See more at: http://www.deklao.com/samsung-galaxy-s-iv-%e0%ba%a1%e0%ba%b5-2-%e0%ba%aa%e0%ba%b5/#sthash.8H9c7N6b.dpuf