ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງລູກຄ້າ BB10ຍ້າຍມາຈາກແພດຟອມອື່ນ

0
1492
iPhone 5

[ບໍ່ຢືນຢັນ] ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງລູກຄ້າ BB10 ໃນແຄນນະດາ ຍ້າຍມາຈາກແພດຟອມອື່ນ

ຂ່າວດີຂອງແຟນ BlackBerry ຂ່າວນີ້ຢືນຢັນຂໍ້ມູນກ່ອນຫນ້າຂອງນັກວິເຄາະວ່າ 50% ຂອງຍອດສັ່ງຊື້ລ່ວງຫນ້າ ມາຈາກລູກຄ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ BlackBerry ຢູ່ກ່ອນເວັບໄຊ BGR ອ້າງແຫລ່ງຂ່າວຫລາຍແຫ່ງລວມເຖິງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງ BlackBerry ເອງນຳວ່າໂຕເລກ 50% ມາຈາກແພດຟອມອື່ນໆ ເປັນເລື່ອງແທ້ ສ່ວນໃນສະຫະລັດ ໂຕເລກຈະນ້ອຍກວ່າ 1/3 ຂອງລູກຄ້າ BB10 ຍ້າຍມາຈາກແພດຟອມອື່ນ

ເສັ້ນທາງຂອງ BB10 ຄົງຕ້ອງພິສູດໂຕເອງອີກຍາວໄກເລີຍ ແຕ່ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງເປັນສັນຍານອັນດີວ່າ BB10 ມີດີພໍທີ່ຈະໃຫ້ຄົນບາງສ່ວນຍ້າຍຈາກແພດຟອມອື່ນໆ ໄດ້ແລ້ວ

ໂດຍ ເດັກລາວ