ລາວຈະເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມພາກທຸລະກິດ ພະລັງງານອາຊຽນຄັ້ງທີ 24

0
89

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2024 – ສູນພະລັງງານອາຊຽນ (ACE) ຮ່ວມກັບກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ (MEM) ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ກອງປະຊຸມພາກທຸລະກິດພະລັງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 24 (AEBF-24) ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25-27 ກັນຍາ 2024. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈະຖືກຈັດຂຶ້ນຮ່ວມກັບ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ພະລັງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 42 (AMEM-42), ໂດຍຈັດຂຶ້ນພ້ອມກັບການເປັນປະທານອາຊຽນ ຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ “ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງອາຊຽນ”, ເພື່ອເປັນເວທີເສວະນາລະດັບສູງ ແລະ ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ, ນັກວິຊາການ, ຜູ້ນໍາດ້ານອຸດສາຫະກຳ, ນັກລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພະລັງງານ.

ທ່ານ ປອ. ສຸກວິສັນ ຄິນສະໝອນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວໃນໂອກາດຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ: “ການເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ AEBF-24 ໄດ້ຊ່ວຍຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອພັດທະນາການຮ່ວມມືກັບພາກພື້ນໃນຂົງເຂດພະລັງງານ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າໃນດ້ານພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເສີມສ້າງຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານພະລັງງານຂອງອາຊຽນໃນອະນາຄົດ.”

ໃນນາມປະທານອາຊຽນ, ສປປ ລາວ ຖືວ່າຢູ່ໃນຈຸດທີ່ໂດດເດັ່ນ ທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ວາລະພະລັງງານຂອງພາກພື້ນ. ກອງປະຊຸມ AEBF-24 ຈະກາຍເປັນເວທີສໍາຄັນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຊຸກຍູ້ບູລິມະສິດດ້ານພະລັງງານ, ລວມທັງການເພີ່ມທະວີຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ການສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ການພັດທະນາການເຊື່ອມຈອດທາງດ້ານພະລັງງານໃນພາກພື້ນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ACE ກາຍເປັນຜູ້ນໍາພາສູ່ການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາພະລັງງານແບບຍືນຍົງ ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພາກພື້ນ.

ທ່ານ ດຣ. ແອນດີ້ ຕິຣ໌ຕາ, ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານ, ສູນພະລັງງານອາຊຽນ ທັງເປັນປະທານກອງປະຊຸມ AEBF-24, ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ ACE ໃນການສະໜັບສະໜູນການເປັນປະທານອາຊຽນຂອງ ສປປ ລາວ. ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: “ກອງປະຊຸມ AEBF-24 ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນບູລິມະສິດດ້ານພະລັງງານຂອງ ສປປ ລາວ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ເປົ້າໝາຍໃນພາກພື້ນຂອງ ແຜນປະຕິບັດງານອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານພະລັງງານ (APAEC) ໄລຍະ II: 2021-2025 ໃນຖານະເປັນກົດບັດດ້ານພະລັງງານຂອງພາກພື້ນ. ກອງປະຊຸມຈະຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ແລະ ນໍາສະເໜີນະວັດຕະກໍາຈາກສາມພາກສ່ວນ ໄດ້ແກ່ ພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ.”

ກອງປະຊຸມ AEBF-24 ປະກອບມີກິດຈະກໍາຫຼາຍລາຍການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເວທີເສວະນາລະດັບສູງ ແລະ ການເຈລະຈາ ລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີ-ປະທານກຳມະການບໍລິຫານ, ກອງປະຊຸມສາກົນອາຊຽນທາງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ 4 (AICEE), ເປີດໂຕການນໍາສະເໜີບົດລາຍງານທິດທາງພະລັງງານ ສະບັບທີ 8 (AEO8). ໂດຍມີຫົວຂໍ້ສໍາຄັນຫຼາຍຢ່າງ ໄດ້ແກ່ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອາຊຽນ, ທໍ່ສົ່ງແກ໊ສຂ້າມອາຊຽນ, ລະບົບນິເວດລົດຍົນໄຟຟ້າ, ທ່າແຮງຂອງພະລັງງານນໍ້າ, ພະລັງງານຊີວະພາບ, ການພັດທະນາພະລັງງານສະອາດ ແລະ ອື່ນໆ.

ນອກຈາກນີ້, ເພື່ອເປັນການເລີ່ມຕົ້ນກອງປະຊຸມ AEBF-24 ໃນມື້ທໍາອິດ, ທາງ ACE ຈະມີການຈັດ ຂະບວນຂົນສົ່ງສີຂຽວອາຊຽນ (GTR) ປະຈໍາປີ 2024 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການເດີນທາງດ້ວຍຍານພາຫະນະສີຂຽວ”, ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງພາກພື້ນ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຈາກການຂົນສົ່ງ. ໃນຂະບວນດັ່ງກ່າວ, ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ຍານພາຫານະແບບຍືນຍົງປະເພດຕ່າງໆ ເຊິ່ງເດີນທາງຈາກປະເທດອິນໂດເນເຊຍມາຍັງ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ສປປ ລາວ.

ອີງໃສ່ຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃນປີຜ່ານມາ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກວ່າ 1,500 ຄົນ ແລະ ມີວິທະຍາກອນລະດັບສູງກວ່າ 200 ທ່ານ ໃນເວທີເສວະນາ 18 ລາຍການ ໂດຍຄາດວ່າກອງປະຊຸມທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນປີນີ້ກໍຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດເຊັ່ນກັນ. ບັນດາຜູ້ແທນ AEBF ຈະມີໂອກາດໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍ, ເຂົ້າຮ່ວມການຈັບຄູ່ທາງທຸລະກິດ ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນຮ່ວມມື ໃນການພັດທະນາຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫັນປ່ຽນຂອງອາຊຽນ.