5 ວຽກຈຸດສຸມດ້ານວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2024

0
131

ໃນໂອກາດລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນານີ້, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກຈຸດສຸມດ້ານວັດທະນະທໍາ- ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານ ໃນ 6 ເດືອນ ທ້າຍປີ 2024 ເຊິ່ງລວມມີ 5 ວຽກສໍາຄັນ ຄື:

(1) ຊຸກຍູ້ວຽກງານສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ໃນປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ຕິດພັນກັບການເປັນປະທານກອງ ປະຊຸມອາຊຽນ ດ້ວຍການສຸມໃສ່ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໂດຍສະເພາະເສັ້ນທາງ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສົມທົບແໜ້ນກັບຜູ້ປະກອບການກໍ່ຄືທຸກພາກສ່ວນໃນ ສັງຄົມ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ, ບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ອຶ່ນໆ.

(2) ສຸມໃສ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາ ກອນມະນຸດ; ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະ ການ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດແຄນຄູ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍອຸດໜູນ ຄູອາສາສະໝັກ ແລະ ການປະລະການຮຽນ ຕາມມະຕິເລກທີ 09/ລບ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາຫຼາຍຂຶ້ນ.

(3) ຮີບຮ້ອນຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບ ຕາມທິດກຸ້ມຕົນເອງເທື່ອລະກ້າວ, ພ້ອມກັນ ນັ້ນ ກໍ່ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນ ຫາໜີ້ສິນກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດສະພາບການຂາດແຄນ ຢາປິ່ນປົວພະຍາດ ຢູ່ບາງແຂວງ ຍ້ອນຂາດສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານການເງິນ ຄືຜ່ານມາ.

(4) ຄົ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂາດແຄນແຮງງານພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວທີ່ໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນແຮງງານທີ່ໄປບໍ່ຖຶກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍລະບຽບການ ແລະ ປະເມີນຄືນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ກຳນົດໃນບັນດານິຕິກຳທີ່ ໄດ້ອອກຜ່ານມາ.

(5) ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ; ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງເອກະຊົນ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການປ່ອຍເງິນກູ້ຈາກກອງທຶນພັດທະນາຕ່າງໆ ພາຍໃນຊຸມຊົນເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ; ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈາກທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ, ກອງທຶນພັດທະນາຊຸມຊົນຈາກບັນດາໂຄງການສໍາປະທານຕ່າງໆ ເພື່ອການພັດທະນາຕາມແຜນກຳນົດໄວ້. ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

ທີ່ມາ: Lao National Radio