ນໍ້າປະປາຫຼວງພະບາງແຈ້ງ! ຈະປິດນຳ້ຊົ່ວຄາວ

0
184

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງລັດວິສະຫະກິດນຳ້ປະປາແຂວງຫຼວງພະບາງ ລົງເມື່ອວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2024 ກ່ຽວກັບການແຈ້ງຈະປິດນຳ້ຊົ່ວຄາວ (ໄລຍະເວລາ 35 ວັນ) ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 6 ພຶດສະພາ ຫາວັນທີ 9 ມິຖຸນາ 2024 , ເພື່ອຕິດຕັ້ງປໍ້າ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ໂຮງງານຜະລິດນໍ້າຄານ, ບ້ານຜານົມ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າປະປາມາບໍ່ປົກກະຕິ, ນໍ້າປະປາບໍ່ອອກ ຫຼື ອອກຄ່ອຍ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງແຈ້ງມາໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ຊາບທົ່ວເຖິງກັນ.