ຫຼວງພະບາງເຕືອນ! ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບອຸບັດຕິເຫດລົດສານເຄມີ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີສານເຄມີຈໍານວນຫນື່ງໄຫຼລົງຫ້ວຍ

0
326

ຫ້ອງວ່າການນະຄອນ ຫຼວງພະບາງອອກແຈ້ງການເຖີງ: ທ່ານນາຍບ້ານພາຍໃນເທດສະບານນະຄອນ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃນ ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລົງອາບນໍ້າຄານ, ນໍ້າຂອງ ແລະ ນໍ້າປ່າທີ່ຕາຍຢູ່ນໍ້າຄານ, ນໍ້າຂອງ ນໍາມາປະກອບ ເປັນອາຫານ, ນໍາໄປຂາຍ ຢ່າງເດັດຂາດ.

ອີງຕາມ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 29 / ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012.
ອີງຕາມ ການເກີດອຸບັດເຫດລົດຂົນສົ່ງສານເຄມີປີ້ນຢູ່ບ້ານ ພູຊ້າງຄໍາ ຄັ້ງວັນທີ 3 ເມສາ 2024. ອິງຕາມ ທິດຊີ້ນໍາຂອງທ່ານ ເຈົ້ານະຄອນ ຫຼວງພະບາງ ຄັ້ງວັນທີ 3 ເມສາ 2024.

ຫ້ອງວ່າການນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ຊາບວ່າ: ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລົງອາບນໍ້າຄານເຂດ ບ້ານ ພູຊ້າງຄໍາລົງມາ ຫາ ປາກຄານ, ນໍ້າຂອງແຕ່ປາກຄານລົງມາ ແລະ ນໍ້າປ່າທີ່ຕາຍຢູ່ນໍ້າຄານ, ນໍ້າຂອງ ນໍາມາ ປະກອບເປັນອາຫານ, ນໍາໄປຂາຍ ຢ່າງເດັດຂາດ ເນື່ອງຈາກວ່າ ປະຈຸບັນໄດ້ເກີດອຸບັດເຫດລົດຂົນສົ່ງສານເຄມີ ປີ້ນຢູ່ ເຂດບ້ານ ພູຊ້າງຄໍາ ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີສານເຄມີຈໍານວນຫນື່ງໄຫຼລົງຫ້ວຍ ແລ້ວໄຫຼ່ລົງມາຍັງນ້ຳຄານ, ນໍ້າຂອງ ເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນ, ສັດ, ປາ ແລະ ອື່ນໆ ມອບໃຫ້ທ່ານນາຍບ້ານ ປະກາດຜ່ານໂທລະໂຄງ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຮັບຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນແຈ້ງການ ສະບັບນີ້ດ້ວຍ.