ລຸງພົນຖືກສານສັ່ງຈຳຄຸກແລ້ວ 20 ປີ ໃນຄະດີການເສຍຊີວິດຂອງນ້ອງຊົມພູ່

0
10542

ລຸງພົນ ຖືກສານສັ່ງຈຳຄຸກແລ້ວ 20 ປີ ໃນຄະດີນ້ອງຊົມພູ່ ເສຍຊີວິດຢ່າງປິດສະໜາ ສ່ວນປ້າແຕ໋ນແມ່ນລອດ.

ຈາກຄະດີການເສຍຊີວິດຂອງນ້ອງຊົມພູ່ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ເທິງພູຢ່າງປິດສະໜາ ທີ່ປະເທດໄທ ໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2020 ໂດຍມີລຸງພົນ ແລະ ປ້າແຕ໋ນ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໃນຄະດີນີ້ ຫຼາຍໆປີທີ່ຜ່ານມາກໍມີການຕໍ່ສູ້ກັບຄະດີມາຫຼາຍ ຈົນຫຼ້າສຸດໃນວັນທີ 20 ທັນວາ 2023 ສານຈັງຫວັດມຸກດາຫານນັດຟັງຄຳພິພາກສາໃນຄະດີນີ້.

ໂດຍສານຟ້ອງວ່າ ລຸງພົນ ມີຖານຄວາມຜິດຂ້າຜູ້ອື່ນໂດຍເຈຕະນາ, ແຍກເດັກອາຍຸບໍ່ເກີນ 15 ປີໄປຈາກມານດາ ຜູ້ປົກຄອງ ຫຼື ຜູ້ດູແລ ໂດຍປາສະຈາກເຫດອັນຄວນ, ປ່ອຍປະລະເລີຍເດັກອາຍຸທີ່ບໍ່ເກີນ 9 ປີໄວ້ ບ່ອນໃດໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ເດັກພົ້ນເສຍໄປຈາກຕົນ ໂດຍເຮັດໃຫ້ເດັກບໍ່ມີຄົນເບິ່ງຈົນເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ, ຮ່ວມກັນກະທຳການໃດໆແກ່ສົບ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມໃນບໍລິເວນສົບ ກ່ອນການຊັນນະສູດເຮັດໃຫ້ຜົນທາງຄະດີປ່ຽນໄປ.

ສ່ວນປ້າແຕ໋ນ ມີຄວາມຜິດຖານຮ່ວມກັນກະທຳການໃດໆແກ່ສົບ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມໃນບໍລິເວນສົບ ກ່ອນການຊັນນະສູດເຮັດໃຫ້ຜົນທາງຄະດີປ່ຽນໄປ.

ໃນມື້ດຽວກັນນີ້ ເວລາ 12:00 ໂມງ ສານພິພາກສາຕໍ່ລຸງພົນ ມີຄວາມຜິດຕາມປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ຖືກຈຳຄຸກ 10 ປີ ຖານກະທຳໂດຍປະໝາດເປັນເຫດໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ  ແລະ ອີກ 10 ປີ ຖານແຍກເດັກອາຍຸບໍ່ເກີນ 15 ປີ ໄປຈາກມານດາ ໂດຍປາສະຈາກເຫດອັນຄວນ, ສ່ວນປ້າແຕ໋ນແມ່ນຖືກຍົກຟ້ອງ.

ຄະດີດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນມາ 3 ປີແລ້ວ ແລະ ເປັນຄະດີທີ່ບໍ່ວ່າຈະທັງໄທ-ລາວ ຕ່າງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບຄະດີນີ້ ເພື່ອຢາກໃຫ້ເກີດຄວາມຍຸດຕິທຳຕໍ່ຄອບຄົວຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ນ້ອງຊົມພູ່ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ Thairath