ການປ່ຽນທິດທາງການສັນຈອນ ໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

0
891

ເມື່ອບໍ່ດົນທີ່ຜ່ານມາ ທາງນະຄອນຫຼວງໄດ້ອອກແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນທິດທາງການສັນຈອນ ໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ທັ້ງນີ້ ການປ່ຽນທິດທາງການສັນຈອນ ຄາດວ່າຈະມີການປ່ຽນຈາກທາງສອງເລນ ມາເປັນທາງເລນດຽວ ໂດຍການຄຸ້ມຄອງ ຈັດສັນ ປ່ຽນທິດທາງການສັນຈອນໃນຕົວເມືອງ ເພື່ອແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດຂອງການສັນຈອນ (ລົດຕິດ) ເເລະ ການເກີດອຸປະຕິເຫດ, ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.

ໃນການປ່ຽນທິດທາງການສັນຈອນ ຈະປະກອບມີ 18 ຖະໜົນ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວຈາກທ່ານ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ເຈົ້າຄອງນະຄອງຫຼວງ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍັງບໍ່ຮູ້ວັນເວລາທີ່ຊັດເຈນວ່າ ຈະມີການເລີ່ມປະຕິບັດມື້ໃດ ແຕ່ໂດຍເລີ່ມ ຈະຕ້ອງມີການຕິດຕັ້ງປ້າຍສັນຍານຈະລະຈອນຕື່ມ ຈຶ່ງຈະມີແຈ້ງການມາເພີ່ມອີກ.