ແມ່ຖືພາດື່ມນ້ຳອັດລົມສູດບໍ່ມີນ້ຳຕານສ່ຽງເຮັດໃຫ້ລູກໃນທ້ອງເປັນອໍທິສຕິກ

0
696

ຜົນການວິໄຈພົບວ່າ ຍິງຖືພາທີ່ມັກດື່ມນ້ຳອັດລົມສູດບໍ່ມີນ້ຳຕານ ທີ່ໃຊ້ສານແທນຄວາມຫວານ ອາດເຮັດໃຫ້ລູກໃນທ້ອງມີຄວາມສ່ຽງເປັນອໍທິສຕິກແຕ່ກຳເນີດໄດ້.

ສູນວິທະຍາສາດການແພດ ມະຫາວິທະຍາໄລເທັດຊັສ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເປີດເຜີຍຜົນການວິໄຈຫຼ້າສຸດ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງແມ່ ຈະເປັນເດັກອໍທິສຕິກ ຖ້າວ່າແມ່ຖືພາແລ້ວດື່ມນ້ຳອັດລົມສູດບໍ່ມີນ້ຳຕານ ທີ່ໃຊ້ສານໃຫ້ຄວາມຫວານແທນ ໂດຍສະເພາະເດັກໃນທ້ອງເປັນເພດຊາຍຍິ່ງມີຄວາມສ່ຽງສູງຫຼາຍຂຶ້ຍ ລວມເຖິງຄວາມສ່ຽງຖ້າມີການດື່ມປະເພດນີ້ໃນຊ່ວງໃຫ້ນົມລູກອີກດ້ວຍ.

ໃນບັນດາເດັກນ້ອຍຊາຍທີ່ເປັນອໍທິສຕິກ ພົບວ່າແມ່ຂອງພວກເຂົາມັກດື່ມນ້ຳອັດລົມສູດບໍ່ມີນ້ຳຕານເປັນປະຈຳທຸກມື້ ຫຼື ກິນຫຼາຍກວ່າຄົນປົກກະຕິເຖິງ 3 ເທົ່າຂອງຄົນທົ່ວໄປ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບສານແອສປາແຕັມ ຫຼື ສານທົດແທນຄວາມຫວານຈຳນວນຫຼາຍ ເຊິ່ງການວິໄຈນີ້ໄດ້ສຶກສາຈາກກຸ່ມແມ່ຈຳນວນ 235 ຄົນທີ່ມີລູກເປັນອໍທິສຕິກ ສະເປັກຕຣັມ ແລະ ອີກ 121 ຄົນ ທີ່ມີລູກມີອາການຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງການພັດທະນາລະບົບປະສາດ.

ແລ້ວຍັງຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ ພຽງດື່ມນ້ຳອັດລົມສູດບໍ່ມີນ້ຳຕາພຽງ 1 ກະປ໋ອງຕໍ່ມື້ ຫຼື ກິນສານໃຫ້ຄວາມຫວານແທນນ້ຳຕານໃນປະລິມານດຽວກັນໃນຊ່ວງຖືພາ ຫຼື ໃຫ້ນົມລູກ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງເຮັດໃຫ້ລູກເປັນອໍທິສຕິກໄດ້.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍັງຊັດເຈນວ່າ ສານທົດແທນຄວາມຫວານ ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ລະບົບປະສາດແທ້ຫຼືບໍ່ ແລະ ຈະສົ່ງຜົນໃນເລື່ອງຄວາມຈື່ຈຳ ການຮຽນຮູ້ຫຼືບໍ່.

ໃນຂະນະທີ່ງານວິໄຈໜຶ່ງກໍພົບວ່າ ການບໍລິໂພກສານແອສປາແຕມ ຫຼື ສານທົດແທນຄວາມຫວານ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກີດພະຍາດມະເຮັງອີກດ້ວຍ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ dailymail