ຫຼວງນ້ຳທາກຽມຮັບມືໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງເດືອນສິງຫາ-ເດືອນຕຸລາ

0
971

ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ຫຼາຍແຂວງທົ່ວປະເທດລາວໄດ້ເກີດໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ໂດຍສະເພາະ 2 ແຂວງພາກກາງກໍຄື ຄຳມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍເປັນມູນຄ່າຈຳນວນຫຼາຍ, ນອກນີ້ ຍັງສ້າງຄວາມຕະໜັກໃນແຂວງອື່ນໆ ໃຫ້ກຽມພ້ອມຮັບມື.

ໃນນັ້ນກໍແມ່ນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃນວັນທີ 30 ສິງຫາ 2023 ເພື່ອກະກຽມຮັບມືໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງເດືອນສິງຫາ, ເດືອນກັນຍາ ແລະ ເດືອນຕຸລາ ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້: