ພົບຄົນເຈັບມີພະຍາດແມ່ທ້ອງປາກຂໍດຸດຢູ່ຕາມຜິວໜັງ

0
984

ໃຜເຫັນກໍຕົກໃຈ ເມື່ອພົບພະຍາດແມ່ທ້ອງປາກຂໍດຸດຢູ່ຕາມຜິວໜັງຄົນເຈັບ ໂດຍສະເພາະບໍລິເວນກ້ານຄໍ ເປັນຈຸດທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ.

ໃນວັນທີ 29 ສິງຫາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານໝໍຕຸ້ຍ ໄດ້ໂພສຜ່ານເຟສບຸກວ່າ: ມີຄົນເຈັບທີ່ມາຫາໝໍດ້ວຍອາການ ຜື່ນສີແດງທີ່ເປັນຮອຍພະຍາດແມ່ທ້ອງປາກຂໍດຸດຜ່ານຜິວໜັງ.

ທ່ານໝໍໄດ້ລະບຸວ່າ: ພະຍາດແມ່ທ້ອງປາກຂໍ ສ່ວນຫຼາຍຈະມາຈາກ ໝາ ແລະ ແມວ ແຕ່ກໍຍັງພົບຢູ່ໃນຄົນ ເມື່ອຄົນເຮົາມີແມ່ພະຍາດນີ້ ຮ່າງກາຍຈະມີຜື່ນ ຫຼັງຈາກໂຕອ່ອນມັນດຸດຜ່ານຜິວໜັງ ຕໍ່ມາຈະເປັນຕຸ່ມນ້ອຍໆສີແດງກ່ອນ ເມື່ອພະຍາດມັນເລີ່ມດຸດຜ່ານ ຈະເຫັນເປັນຜື່ນສີແດງກວ້າງ 2-3mm ກ້ຽວໄປກ້ຽວມາ ບາງເທື່ອອາດມີຄວາມຍາວເຖິງ 15-20cm.

ໂຕອ່ອນພະຍາດ ຈະເຄື່ອນທີ່ໄດ້ມື້ລະ 2-3mm ຈົນໄປຮອດຫຼາຍ cm ບາງບ່ອນກໍຈະມີຕຸ່ມນ້ຳເກີດຂື້ນນຳ, ຜື່ນຈະເກີດຢູ່ຫຼາຍບ່ອນພ້ອມກັນ ສ່ວນຫຼາຍມັກເຫັນຢູ່ຜິວໜັງທີ່ສຳພັດກັບດິນໂດຍກົງເຊັ່ນ: ຕີນ, ມື. ໃນເດັກນ້ອຍ ອາດຈະພົບຢູ່ບໍລິເວນກົ້ນ ສົມທົບກັບມີອາການຄັນ, ອາດເກີດການຕິດເຊື້ອໃນເວລາຕໍ່ມາ.

ໃນການປ້ອງກັນ ບໍ່ຄວນປົດເກີບເວລາຍ່າງໄປມາ ຫຼື ນັ່ງ ແລະ ໃຊ້ມືຈັບດິນ ທີ່ສົງໄສມີອາໂຈມຂອງສັດປົນຢູ່, ຄວນຖ່າຍພະຍາດໃຫ້ ໝາແລະແມວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ.