ສາທາລະນະສຸກເມືອງໄຊເສດຖາແຈ້ງບໍລິການກວດສຸຂະພາບ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດຊໍາເຮື້ອ

0
709

ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງໄຊເສດຖາ ແຈ້ງການ ໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ 2023 ໃຫ້ບໍລິການກວດສຸຂະພາບ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດໂດຍແພດຊຽວຊານກຽ່ວກັບພະຍາດຊໍາເຮື້ອ.

ປັດຈຸບັນ ໂຮງໝໍເມືອງຊຸມຊົນ ໄຊເສດຖາ ຮ່ວມມືກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ໄດ້ເປີດບໍລິການ ການກວດພະຍາດບໍ່ຕິດຕໍ່ ຫຼື ພະຍາດຊໍາເຮື້ອ ໂດຍ ແພດຊ່ຽວຊານຈາກມະຫາວິທະຍາໄລສຸຂະພາບເຊັ່ນ: ພະຍາດເບົາຫວານ, ພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ, ພະຍາດຫົວໃຈ – ເສັ້ນເລືອດ, ປະດົງຂໍ້ ແລະ ອື່ນໆ.

ການບໍລິການເປີດ ທຸກວັນພະຫັດ ເລີ່ມ 8:00-12:00 ໂມງ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງກວດພະຍາດ ເຂດນອກໂຮງຫມໍຊຸມຊົນເມືອງໄຊເສດຖາ ພ້ອມນີ້ ຍັງມີການກວດເຊັກສຸພາບທົ່ວໄປດ້ວຍທ່ານໝໍປະຈໍາ ແລະ ເຄື່ອງກວດວິເຄາະທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ມາດຕະຖານບໍລິການ ວັນຈັນ – ສຸກ.