ແຈ້ງການ ຮ້ານ – ເທັກ-ບາ, ຮ້ານຄາຣາໂອເກະ, ຮ້ານກິນດື່ມ ແລະ ຮ້ານບັນເທີງ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ

0
980

ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແຈ້ງການ ເຖິງຜູ້ປະກອບການຮ້ານ – ເທັກ-ບາ,ຮ້ານຄາຣາໂອເກະ,ຮ້ານກິນດື່ມ ແລະ ຮ້ານບັນເທີງ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ດັ່ງນີ້:
1. ສໍາລັບຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ ຮ້ານເທັກ-ບາ, ຮ້ານຄາຣາໂອເກະ ແລະ ຮ້ານບັນເທີງ ແມ່ນໃຫ້ ເປິດ ເວລາ 14:00 ໂມງ ແລະ ປິດບໍລິການແສງ, ສີ, ສຽງ ໃນເວລາ 23:30 ໂມງ, ຮອດເວລາ 24:00 ໂມງ ຕ້ອງປິດ ສະຖານທີ່ບໍລິການ.
2. ສໍາລັບຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດຮ້ານກິນດື່ມ ແມ່ນ ປິດບໍລິການດ້ານສຽງ ໃນເວລາ 22:00 ໂມງ.
3. ຫ້າມຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການ ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການໃນຮ້ານບັນເທີງ.

4. ການດໍາເນີນທຸລະກິດຮ້ານເທັກ-ບາ,ຮ້ານຄາຣາໂອເກະ,ຮ້ານກິນດື່ມ ແລະ ຮ້ານບັນເທີງ ຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ສອດຄອງ ຕາມມາດຖານ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກໍານົດໄວ້.
5. ໃນກໍລະນີຝ່າຝືນແມ່ນຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ດັ່ງນີ້:
– ລະເມີດຄັ້ງທີຫນຶ່ງ : ສຶກສາອົບຮົມກ່າວເຕືອນ ປັບໃຫມເປັນເງິນ ຈໍານວນ 1.000.000 ກີບ.
– ລະເມີດຄັ້ງທີສອງ : ຈະຖືກໂຈະການດໍາເນີນທຸລະກິດເປັນເວລາ 5 ເດືອນ ພ້ອມທັງປັບໃຫມເປັນເງິນ ຈໍາ ນວນ 5.000.000 ກີບ ພ້ອມທັງສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ ແລະ ລົງບັນທຶກໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ.
– ລະເມີດຄັ້ງທີສາມ : ຈະຖືກຍຸບເລິກການບໍລິການດໍາເນີນທຸລະກິດ ພ້ອມທັງຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະ ກິດຖາວອນ ແລະ ປັບໃຫມເປັນເງິນ ຈໍານວນ 10.000.000 ກີບ.
6. ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງ / ນະຄອນ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນເຈົ້າຫນ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້.
ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງອອກແຈ້ງການສະບັບນີ້ມາເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນໍາໃຊ້ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍ ເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.