ນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະປິດນ້ຳໄວ້ໃນວັນທີ 22 ສິງຫາ 2023

0
682

ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະໄດ້ມີການຕິດຕັ້ງລະບົບປໍ້າດູດນໍ້າດິບ ເບີ 1 ຂະຫນາດ 115 KW ແລະ ຕັດທໍ່ຂະໜາດ 200 HDPE ເພື່ອຕິດຕັ້ງໝໍ້ເເທກນໍ້າ (Master meter) ຂະໜາດ 150 mm ໃນວັນທີ 22 ສິງຫາ 2023 ເລີ່ມແຕ່ 9:00ໂມງ ຫາ 16:00ໂມງ ຢູ່ເມືອງໄຊທານີ, ຊຶ່ງການສ້ອມແປງດັ່ງກ່າວ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີນ້ຳອອກຄ່ອຍ ຫາ ບໍ່ມີນ້ຳ ໃນເຂດບ້ານດັ່ງກ່າວ.

ໃນໄລຍະການສ້ອມແປງນີ້, ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການເຖິງບັນດາຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳປະປາ ຈົ່ງກະກຽມໂຕ່ງນ້ຳ ແລະ ກັກເກັບນ້ຳໄວ້ຊົມໃຊ້ໃຫ້ພຽງພໍ ຊຶ່ງປະກອບມີ 24 ບ້ານ ຄື: 17 ບ້ານເຂດເມືອງໄຊທານີ ມີບ້ານ ໂພນຄໍາ, ນາລ້ອມ, ໜອງບົວ, ນາສາລາ, ນາມົນ, ດົງບັງ, ໂຄກສີວິໄລ, ໂນນທອງ, ໄຊສົມບູນ, ໂຄກສະອາດ, ສະພັງຄະນົງ, ໄຜ່ລ້ອມ, ສ້າງຄອມ, ຫົວຊຽງ, ສົມສະຫວັນ, ໂຄກສະຫວ່າງ ແລະ ນາຜາສຸກ.

ນອກນັ້ນ 7 ບ້ານເຂດເມືອງໄຊເສດຖາ ມີບ້ານ ໂຊກໃຫຍ່, ໂຊກນ້ອຍ, ນາບຽນ, ຊໍາເຄ້, ໂນນສະຫວັນ, ອາມອນ ແລະ ໂພນທອງ.