ຂ່າວປອມ! ບໍ່ສາມາດຖອນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ມີຢູ່ໃນບັນຊີຕົນເອງ

0
1326

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ມີສະຕິລະວັງຕົວຕໍ່ການຮັບຟັງຂ່າວສານທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງຕາມສື່ອອນລາຍຕ່າງໆ.

ໂດຍໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ມີຜູ້ບໍ່ຫວັງດີຈໍານວນ ໜຶ່ງໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ປ່ອຍຂ່າວວ່າ: “ຜູ້ໃດຫາກມີບັນຊີເງິນຝາກທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຫຼື ການໂອນເງິນມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເຂົ້າບັນຊີຂອງຕົນທີ່ຝາກໄວ້ນໍາທະນາຄານທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະບໍ່ສາມາດຖອນເງິນດັ່ງກ່າວເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄດ້ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປນັ້ນ”

ຂ່າວດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ, ອີງໃສ່ນິຕິກໍາການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີບັນຊີເງິນຝາກເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ຝາກໄວ້ນໍາທະນາຄານທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ສາມາດຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ຖອນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄດ້ຕາມລະບຽບການ.